25% advokātu, prokuroru un juristu ir pilnībā neapmierināti ar tiesu darbu Latvijā, liecina Latvijas Tiesu portālā publicētās aptaujas dati.

Zvērinātu advokātu, prokuroru un juristu aptauja veikta laika posmā no 2015.gada augusta līdz 2018.gada februārim. Respondentu atbildes par tēmu Apmierinātība ar tiesas darbu aptaujā bijušas – Pilnībā apmierināts – 15%, drīzāk apmierināts – 55%, drīzāk neapmierināts – 5%, pilnībā neapmierināts – 25%.

Respondentu atbildes par tēmu Uzticamība Latvijas tiesu sistēmai – Pilnībā uzticos – 15%, drīzāk uzticos – 50%, drīzāk neuzticos – 15%, pilnībā neuzticos – 20%.

Komentāri