Trešo valstu pilsoņiem, kuriem ieceļošanai ES nav nepieciešama vīza, pirms došanās uz ES būs jāsaņem atļauja, paredz Eiropas Parlamenta deputātu ceturtdien atbalstīti noteikumi.

Jaunā ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS), kurai jāstājas spēkā 2021. gadā, ļaus pārbaudīt ceļotājus vēl pirms iebraukšanas ES. Ceļotāji, kas varētu radīt drošības, nelegālas imigrācijas vai epidemioloģiskus draudus, nesaņems atļauju.

Jauna sistēma attieksies uz vairāk nekā 60 valstīm un teritorijām, kuru pilsoņiem ieceļošanai ES nav nepieciešama vīza. Viņiem pirms došanās ceļā būs jāaizpilda elektroniska anketa, kurā jānorāda personas dati (vārds, dzimšanas laiks un vieta, dzimums un pilsonība), informācija par ceļošanas dokumentu (derīgums, izdevējvalsts), mājas adrese un kontaktinformācija, kā arī valsts, kurā paredzēta ieceļošana ES.

Atļauja maksās septiņus eiro, bet no maksas būs atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam un cilvēki, kas vecāki par 70 gadiem.

Jautājumi par sodāmību un ceļojumiem uz konflikta zonām

Pieteikuma iesniedzējam būs jāsniedz informācija par sodāmību saistība ar smagu noziegumu izdarīšanu (piemēram, terorismu, bērnu seksuāla izmantošanu, cilvēku vai narkotiku tirdzniecību, slepkavību vai izvarošanu), uzturēšanos kara vai konflikta zonās un administratīviem lēmumiem, kas liek atstāt valsti. Šī informācija būs jāsniedz par pēdējiem 10 gadiem.

Saistībā ar teroristiskiem nodarījumiem informācija būs jāsniedz par pēdējiem 20 gadiem, norādot sīkākas ziņas par notiesāšanas laiku un valsti.

Papildu pārbaudes riska noteikšanai

Katrs pieteikums tiks pārbaudīts, izmantojot datubāzēs pieejamo informāciju. Tā tiks noteikts, vai persona izsludināta meklēšanā un vai izmantotais ceļošanas dokuments nav pieteikts kā pazaudēts vai nozagts. Lielākā daļa ceļotāju saņems pozitīvu atbildi drīz pēc elektroniskas anketas aizpildīšanas.

Ja dokumentu pārbaudes laikā tiks atklāti pārkāpumi vai anketā fiksētas pozitīvas atbildes uz jautājumiem par sodāmību, ceļojumiem uz konflikta zonām vai izraidīšanu no valsts, potenciālā ceļotāja radītais risks tiks individuāli izvērtēts.

“ETIAS ļaus novērst informācijas trūkumu par ceļotājiem, kam nav nepieciešama vīza, un izvērtēt, vai viņi rada drošības, nelegālas imigrācijas vai epidemioloģiskus draudus. Jaunā sistēma uzlabos ES iedzīvotāju drošību. Tāpēc tā ir būtisks solis ceļā uz stingrākām un viedākām robežu un drošības informācijas sistēmām,” komentēja EP ziņotāja Kinga Gál (EPP, Ungārija).

Nākamie soļi

Regula tika apstiprināta ar 494 balsīm pret 115, 30 deputātiem atturoties. Pēc tam, kad likumu būs apstiprinājusi arī ES Padome, tas tiks publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī. Tam būtu jāstājas spēkā 2021. gadā.

Komentāri