Ceturtdien, 6. septembrī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja
Tieslietu ministrijas virzīto likumprojektu “Grozījumi likumā
“Par valsts kompensāciju cietušajiem””, kas paredz palielināt
izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru cietušajiem, it īpaši
nepilngadīgām personām.

Grozījumi paredz par 20 % palielināt izmaksājamās valsts
kompensācijas apmēru cietušajiem, kuriem nodarīti smagi miesas
bojājumi, notikusi izvarošana vai seksuāla vardarbība, vai aizskarta
nepilngadīgā cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība, vai
cietušais ir bijis cilvēku tirdzniecības upuris. Šajos gadījumos
tiks izmaksāta kompensācija 1935 euro apmērā (šobrīd 1505 euro).

Par 20% palielināta arī kompensācija gadījumos, ja nepilngadīgam
cietušajam nodarīti vidēja smaguma miesas bojājumi, vai
nepilngadīgais cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu,
B vai C hepatītu. Turpmāk šādos gadījumos izmaksājamās valsts
kompensācijas apmērs būs 1505 euro (šobrīd 1075 euro).

Ar likuma grozījumiem paredzēts pagarināt arī valsts kompensācijas
pieprasījuma iesniegšanas termiņu, nosakot to trīs gadu laikā pēc
dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem,
kas personai dod tiesības tikt atzītai par cietušo. Pašlaik valsts
kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš ir viens gads.

Tāpat likumprojekts paredz virkni citu grozījumu, lai kompensācijas
izmaksāšanas un piedziņas procesu padarītu efektīvāku. Plānots, ka likumprojekts stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Komentāri