Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesnesis Imants Dzenis nolēmis turpināt vairākos noziegumos apsūdzētā bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda lietu, kaut arī apsūdzība aizstāvjiem izdalījusi sensitīvus personu datus.

Tiesa nolēma, ka par prokuroru Ulda Cinkmaņa un Zanes Pavāres darba nepilnībām jālemj viņu vadībai. Tiesnesis informēs prokuratūru par iespējamiem pārkāpumiem. Lietas izskatīšanas turpmākajā gaitā, tiesa darīs visu, lai novērstu sensitīvo personu datu noplūdi.

7. jūnija tiesas sēdes izskatāmais jautājums bija advokātes Ingunas Lambertes lūgums tiesai tikt galā ar lietas materiālos atrodamajiem sensitīvajiem datiem, kuri advokātu un apsūdzēto rīcībā nedrīkstējuši nonākt – liecinieku tālruņa numuri, dzīvesvietas adreses, komercinformācija un citi dati, kuriem lietā nevajadzētu būt, jo tie dalībniekiem lietas izskatīšanā nav vajadzīgi un aizskar personu cilvēktiesības. Savukārt prokurori tiesai apgalvoja, ka šie dati noderēs lietas izskatīšanā, tādēļ nekas nav pārkāpts.

Tiesnesis I. Dzenis nolēma, ka tā kā sensitīvie dati jau ir apskatāmi, atrodas pie cilvēkiem tiesas zālē, tādēļ turpināja skatīt lietu tālāk. Tiesnesis daļēji noraidīja I. Lambertes lūgumu, norādot, ka neredz nepieciešamību nodot lietu atkārtotai caurskatīšanai prokuratūrai. Šāda tiesneša attieksme un rīcība veicina ātrāku lietas izskatīšanu. Gadījumā, ja lietu nodotu atkārtotai izskatīšanai, vai arī, ja tiktu mainīts prokurors U. Cinkmanis, tās izskatīšana varētu ieilgt vēl no pusgada līdz pat gadam, jo jaunajam prokuroram tā būtu vismaz jāizlasa. Tiesa ir uzņēmusies atbildību daļēji labot prokuratūras pieļautās kļūdas un uzņemas lielu atbildību, pasakot, ka tālāk par lietā apsūdzētajiem un viņu aizstāvjiem sensitīvie dati izpausti netiks. Kā neformālās sarunās noskaidroja laikraksts “Dienas Bizness” šādi sensitīvie dati par lieciniekiem ir vislabākais veids viņu ietekmēšanai un pēc būtības apsūdzība savu apsūdzēto rokās ir nodevusi visus “ieročus” liecinieku ietekmēšanai.

Komentāri