Nepieciešami kompleksi risinājumi tieslietu sistēmas stiprināšanai, tiekoties ar tieslietu ministru Jāni Bordānu, uzsvēra Valsts prezidents Egils Levits.

Valsts prezidents uzsvēra vairākas būtiskas lietas, kas jāturpina tieslietu sistēmā stiprināt un pie kā šobrīd jau strādā Tieslietu ministrija, un tie ir: tiesvedības efektivitāte un kvalitāte, tiesu neatkarības nodrošināšana, tiesu pieejamība un tiesu kapacitāte.

Valsts prezidents pozitīvi novērtēja iesāktās reformas un uzsvēra, ka arī turpmāk būtu jāveicina kopīgs dialogs ar tiesu varu un līdzatbildīgajām institūcijām, lai iecerētās reformas nestu rezultātu. Levits izteica atzinīgu novērtējumu tieslietu ministra iniciatīvām, un atzīmēja, ka piedāvātajam risinājumam tiesu efektivitātes un kvalitātes uzlabošanā jābūt kompleksam.

Pārrunājot faktu, ka, piemēram, sarežģītajās lietās tiesvedības tomēr ir garākas, Levits un Bordāns pauda uzskatu, ka tie ir izņēmumi, bet tomēr atstāj negatīvu ietekmi uz tiesu sistēmas novērtējumu gan no sabiedrības puses, gan arī ietekmē uzņēmējdarbības un tautsaimniecības vidi kopumā.

Pēc sarunā teiktā, tāpēc jādomā arī par procesuālo likumu pilnveidošanu, kas ļautu mazināt ilgstošos tiesvedības procesus, kā arī par pirmstiesas izmeklēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējām.

Tikšanās reizē tika pārrunāti valsts drošības iestāžu organizatoriskie darba jautājumi. Ministrs informēja Valsts prezidentu par jaunā cietuma celtniecību, kā arī iespējamām izmaiņām jaunās kadastrālās vērtēšanas metodikā un nekustamā īpašuma nodokļa jomā.

Foto: Prezidenta kanceleja

Komentāri