Latvijā, sākot jaunu projektu tiesu efektivitātei, kas norisināsies ar Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (turpmāk – CEPEJ) atbalstu, šīs autoritatīvās starptautiskās organizācijas ieteiktos rīkus vispirms izmēģinās vienā pirmās instances un vienā apelācijas instances tiesā, lai pēc tam arī citās tiesās varētu izmantot efektīvākos ieteikumus. No apelācijas instances tiesām pilotprojektam izvēlēta Rīgas apgabaltiesa.

Projekta gaitā Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros pusotra gada laikā paredzēts pārskatīt un uzlabot Latvijas tiesu sistēmas organizāciju, izmantojot CEPEJ izstrādātos instrumentus un metodiku, tostarp plānot tiesu budžetu, pamatojoties uz darbības rezultātiem un labo praksi.

Ievadot projektu “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā”, CEPEJ prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov) 2019. gada 31. oktobrī iepazīšanās vizītē apmeklēja Latviju un viesojās Rīgas apgabaltiesā, kur tikās ar tiesas priekšsēdētāju Daigu Vilsoni, tiesnesi Svetlanu Beļajevu un projekta “Justīcija attīstībai” vadītāju Annu Skrjabinu. Tika pārrunāti plānotā projekta jautājumi. Noslēgumā viesis apskatīja tiesas sēžu zāles un kancelejas telpas.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone augstu novērtēja Rīgas apgabaltiesai sniegto iespēju būt par pilottiesu šajā projektā, turpinot līdzšinējo sadarbību ar CEPEJ ekspertiem, kuri iepriekš jau veikuši Latvijas tiesu sistēmas novērtējumu. “No starptautisko ekspertu ieteiktajiem rīkiem izvēloties tos, kas vislabāk piemēroti mūsu tiesu sistēmai, tiks veicināta labākās prakses pārņemšana un stiprināta uzticēšanās tiesu varai,” atzīmē D. Vilsone.

Pilotprojekts tiks īstenots ar mērķi pārbaudīt CEPEJ instrumentus un tās piedāvāto metodoloģiju tiesu darba organizācijas vadībā, izmantojot statistiskas datus, lietotāju apmierinātības un kvalitātes mērījumus. Plānots ieviest uzlabojumus lietu izskatīšanas termiņu uzraudzībā un tiesu darba pārvaldībā kopumā, uzmanību pievēršot tiesas priekšsēdētāja lomai tiesas darba efektīvākā organizācijā, kā arī katra tiesneša un tiesas darbinieka iesaistē uz taisnīgu rezultātu orientētā tiesas darbā.

Komentāri