Ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019. gada 8. novembra spriedumu, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes prasība pret Sigitu Roķi, Aldi Pauliņu un Uldi Lavrinoviču par zaudējumu solidāru atlīdzināšanu tika noraidīta.

Tiesa, izvērtējot lietā esošos pierādījumus, secināja, ka atbildētāju kā Latvijas Radio valdes locekļu darbībās nav saskatāma prettiesiska, vainojama rīcība, jo atbildētāji bija rīkojušies normatīvo aktu ietvaros. Vienlaikus tiesa atzina, ka lietā nav konstatējama un pierādīta Latvijas Radio nodarīto zaudējumu esība un to apmērs. Pusēm ir tiesības 20 dienu laikā minēto spriedumu pārsūdzēt apelācijas kārtībā.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome prasību Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā cēla 2018. gada 13. decembrī, lūdzot tiesai piedzīt solidāri no Latvijas Radio bijušajiem valdes locekļiem Sigitas Roķes, Alda Pauliņa un Ulda Lavrinoviča Latvijas Radio nodarītos zaudējumus.

No celtās prasības izriet, ka zaudējumus radījuši atbildētāju pieņemtie grozījumi koplīgumā attiecībā uz papildatvaļinājuma izmantošanu Latvijas Radio darbiniekiem, kā rezultātā Latvijas Radio valde jaunajā sastāva bija spiesta veikt strukturālas reformas un izmaksāt darbiniekiem papildus 24 515,22 eiro par uzkrātajām un neizņemtajām ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienām.

Komentāri