Š.g. 19. un 20. novembrī Tiesu administrācijas pārstāvji tikās ar Armēnijas tieslietu sistēmas delegāciju: Armēnijas Republikas tieslietu ministra padomnieci starptautiskās tieslietu sadarbības jautājumos Amalia Hovsepyan, Starptautiskās tiesiskās sadarbības departamenta direktora vietnieku Alen Mkrtchyan un premjera vietnieku koordinēšanas jautājumos Ani Babayan.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar Tiesu administrācijas lomu tieslietu sistēmā, darbības virzieniem, uzdevumiem, funkcijām, kā arī iepazīties ar paveikto un plānoto darbu ES finanšu instrumentu piesaistē un informāciju tehnoloģiju attīstībā.

Vizītes ietvaros viesi tika iepazīstināti ar Tiesu administrācijas ieviestajiem IT risinājumiem tiesas darba nodrošināšanai, videokonferenču iekārtām, audio protokolu sistēmu, kā arī ar maksātnespējas regulējumu Latvijā, Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) darbību un lietu sadali.

Viesi iepazinās arī ar E-lietas programmas vadošo projektu „Tiesu informatīvās sistēmas attīstība”, kura ietvaros plānots izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību.

Tiesu administrācijas pārstāvji viesus iepazīstināja ar tiesu un zemesgrāmatu reformu, kas nodrošina tiesnešu specializāciju, lietu sadales nejaušības principa ievērošanu, novērš nevienmērīgu tiesu noslodzi, un samazina tiesvedības termiņus.

Delegācija iepazinās arī ar Tiesu administrācijas izmantoto Biznesa inteliģences platformu, kas sniedz iespējas korekti vērtēt tiesu un tiesnešu darba kvalitāti un izmantot prasmīgi sagatavotus un izsmeļošus prospektus, kas satur aktuālu un dinamiski mainīgu informāciju, nodrošinot iespēju detalizēti sekot tiesu darbu raksturojošo indikatoru tendencēm.

Armēnijas delegācija norādīja, ka Tiesu administrācija ir pamatelements, kas ļauj tiesu sistēmai būt efektīvai. Delegācija ir gandarīta par iegūto pieredzi iepazīstoties Tiesu administrācijas darbību un ir pateicīgi par iespēju iepazīties ar iestādes labo praksi.

Komentāri