Zolitūdes traģēdijas lietas nākamā tiesas sēde plānota 2019.gada 26.novembrī un šobrīd nav pamata domāt, ka tā varētu nenotikt. Ja līdz 26.novembrim, kad ir nozīmēta tiesas sēde, krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistītā tiesnese tiks aizstāta ar rezerves tiesnesi, lietas iztiesāšana tiks turpināta un pabeigta jaunā tiesas sastāvā. Šādā gadījumā lietas iztiesāšanas virzība būs atkarīga no katra tiesneša neplānotas prombūtnes. Ievērojot to, ka kriminālprocesa pabeigšanas termiņš ir saistīts ne tikai ar lietas apjomu, juridisko sarežģītību, procesuālo darbību daudzumu, procesā iesaistīto personu attieksmi pret pienākumu pildīšanu, bet arī ar citiem objektīviem apstākļiem, nav iespējams prognozēt konkrētu lietas pabeigšanas laiku. Tomēr tiesas sastāvs pieļauj, ka kriminālprocesu pirmās instances tiesā varētu pabeigt iztiesāt nākamā gada pirmajā pusē.

Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vērš sabiedrības uzmanību, ka ir jāņem vērā divi aspekti – tiesvedības ilgums no pirmstiesas kriminālprocesa ilgums, kurā veikta izmeklēšana un kriminālvajāšana. Ja pirmstiesas kriminālprocesa ilgums ir bijis teju 2 gadus, tad tiesvedības ilgums pašreiz ir 3 gadi un 7 mēneši. Tiesas izmeklēšana tika sākta otrajā nozīmētajā tiesas sēdē – 2016.gada 1.martā, nevis pirmajā tiesas sēdē – 2015.gada 8.decembrī, kad tika uzsākta lietas izskatīšana un tās laikā risināti procesuāli jautājumi.

Laika posmā no 2016.gada 1.marta līdz pašreizējam brīdim nopratinātas vairāk nekā 450 personas un, pēc procesa dalībnieku lūguma, tiesas sēdē vairākas personas pratinātas atkārtoti. Ir pabeigta tiesas izmeklēšana, procesa dalībniekiem tika doti divi mēneši, lai sagatavotos tiesas debatēm, kas jau ir sāktas. Šobrīd notiek viens no noslēdzošajiem posmiem krimināllietas iztiesāšanā. Ņemot vērā lietas nozīmību, tiesa ir darījusi visu iespējamo, lai trīs reizes nedēļā četri tiesas tiesneši skatītu šo lietu. Šāda kārtība ir pastāvējusi visu iztiesāšanas laiku.

“Uzskatu, ka maldināt sabiedrību, ka lieta tiek novilcināta ir dažu personu neakceptējama vēlme vairot savu pozitīvo publicitāti uz cietušo rēķina. Būtu uzteicama šo personu vēlme iedziļināties lietas virzībā regulāri, ne tikai Zolitūdes traģēdijas atceres dienā. Komunikācija un objektīva faktu atspoguļošana radītu lielāku izpratni gan sabiedrībā, gan, jo īpaši, cietušo apziņā – tiesa dara savu darbu ar nenovērtējamu atdevi un pēc labākās sirdsapziņas. Šī ir viena no apjomīgākajām lietām valsts vēsturē un pēc manā rīcībā esošās informācijas, neviena tik apjomīga lieta nav tik ātri virzījusies uz priekšu kā Zolitūdes krimināllieta,” uzskata Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa.

A.Buliņa jau iepriekš pauda, ka lēmums par tiesneses aizstāšanu ar rezerves tiesnesi nedrīkst būt sasteigts un nepārdomāts, jo tad lietas iztiesāšanas virzība būtu atkarīga vēl arī no citu tiesnešu neplānotas prombūtnes. Šobrīd notiek viens no noslēdzošajiem posmiem krimināllietas iztiesāšanā. Tiesas debatēs jau runājuši apsūdzības uzturētāji, cietušie un vairāki apsūdzēto personu aizstāvji. Ja līdz š.g.25.novembrim tiesnese Dzintra Zemitāne neinformēs par darbnespējas pārtraukšanu, krimināllietas iztiesāšanas procesā iesaistītā tiesnese Dzintra Zemitāne tiks aizstāta ar rezerves tiesnesi Anitu Grāvīti.

Atpakaļ

Komentāri