Lai arī pret Ventspils mēru Aivaru Lembergu vērstās ASV sankcijas vēl nesen bija skārušas arī tos Ventspils ostas uzņēmumus, kuru pārraudzību Lemberga lietas izskatīšanas laikā prokuratūra un tiesa uzticējusi Šveices advokātam Rūdolfam Meroni, jo Lembergs skaitījās to patiesā labuma guvējs, bankas tomēr pagājušajā nedēļā atsākušas apkalpot Meroni kontrolētos uzņēmumus. Neskaidrs gan palicis jautājums par to, vai tas nozīmē, ka Lembergs ir svītrots no Uzņēmumu reģistra kā šo kapitālsabiedrību patiesais labuma guvējs, vai arī ASV sankcijas nezināmu iemeslu dēļ neattiecas uz Meroni administrētajām kapitālsabiedrībām.

Šovasar Uzņēmumu reģistrā parādījās informācija, ka Lembergs ir reģistrēts kā patiesā labuma guvējs vairākos tranzīta uzņēmumos. Kā rāda Lursoft datu bāze, Lembergam patiesā labuma guvēja statuss pašlaik ir uzņēmumos Kālija parks, PMT Balticum, Inter-Rīga, Ventspils tirdzniecības osta un Ventbunkers.

“Es, to uzzinot, uzrakstīju Uzņēmumu reģistram, lai mani izņem ārā no tā saraksta, jo nekādu pierādījumu tam, ka es esmu patiesā labuma guvējs, man nav. Mani par to, ka es esmu patiesā labuma guvējs, neviens nav informējis un neviens manu piekrišanu tam nav saņēmis,” par šo situāciju runājot, iepriekš sacīja Lembergs.

Pēc viņa sacītā, Uzņēmumu reģistrs esot pateicis, ka viņiem pierādījumu nav un tie nav vajadzīgi. “Un viņi neizslēdza mani ārā, sakot, ka viņi to nevar izdarīt,” turpināja politiķis.

“Ja Uzņēmumu reģistrā ir ierakstīts, ka es esmu patiesā labuma guvējs, tad man tā kā būtu jādeklarējas, jo man ir pienākums deklarēt to, kur es esmu patiesā labuma guvējs. Ja es to nodeklarēju, tad KNAB man saka, ka man tas ir jāpierāda. Es teikšu – man nav pierādījumu, bet tad ir kriminālatbildība. Otrs, tiek deklarēts, ka Lembergs ir “Ventbunkers” labuma guvējs. Es nedeklarēju, jo uzskatu, ka es neesmu. Man nav nekādu pierādījumu. Es nedrīkstu deklarēt, ja man nav nekādu pierādījumu, bet ja es nedeklarēju, bet tur ir norādīts, tad man ir kāda atbildība? Kriminālatbildība. Tātad, abos gadījumos – vai es deklarēju, vai nedeklarēju, man iestājas kriminālatbildība. Tāds likums ir uztaisīts,” skaidroja Lembergs.

Ņemot vērā, ka Lembergs esot ierakstīts kā patiesa labuma guvējs šajos tranzītuzņēmumos, pret tiem sākotnēji tika vērstas arī Lembergam piemērotās ASV sankcijas. Nevienu no šiem uzņēmumiem Lembergs sakarā ar savu statusu kriminālprocesā gan nekontrolē. Tā vietā Kālija parku, Ventspils tirdzniecības ostu un Ventbunkeru “apsaimnieko” Šveices advokāts Meroni, kam, kā vēsta mediji, tie pārvērtušies par personisko ienākumu avotu. Nesen gan kļuva zināms, ka bankas atsākušas apkalpot ostā strādājošos uzņēmumus, kuros kā patiesais labuma guvējs Uzņēmumu reģistrā norādīts sankcijām pakļautais Lembergs. Tad kā sanāk – likums uz Meroni kontrolētajiem uzņēmumiem neattiecas vai arī Lembergs tomēr nav patiesā labuma guvējs norādītajās ostas kompānijās?

Lembergs uzskata, ka Meroni melo vai nu ASV, vai Uzņēmumu reģistram. “Meroni paklausīgās Ventspils kapitālsabiedrību AS “Kālija parks”, AS “Ventspils tirdzniecības osta”, AS “Ventbunkers” valdes ir deklarējušas mani kā patiesā labuma guvēju, mani par to neinformējot un šo deklarāciju ar mani nesaskaņojot. Deklarēt Uzņēmumu reģistrā mani par patiesā labuma guvēju var tikai tad, ja man pieder vairāk nekā 25% akciju, vai arī es šīs kapitālsabiedrības faktiski pārvaldu. Man nepieder 25% akciju – ne vairāk, ne mazāk. Tas nozīmē, ka Meroni paklausīgās kapitālsabiedrību valdes Uzņēmumu reģistrā apgalvo, ka es esmu faktiskais šo termināļu vadītājs, t.i. – pārvaldītājs,” norāda Lembergs.

Viņš skaidro, ka brīdī, kad ieviesa ASV sankcijas, Meroni sāka kliegt, ka Lembergs nepārvaldot šīs kapitālsabiedrības. “Tādā gadījumā mani ir jāsvītro no Uzņēmumu reģistra kā patiesā labuma guvēju. Tātad, ja es pārvaldu, tad ir sankcijas, bet, ja es nepārvaldu, tad ir jāsvītro no Uzņēmumu reģistra,” izteicās politiķis.

R.Meroni melo vai nu ASV, vai Uzņēmumu reģistram.

R.Meroni paklausīgās Ventspils kapitālsabiedrību AS “Kālija parks”,…

Posted by Aivars Lembergs on Otrdiena, 2020. gada 28. janvāris

Vai tas nozīmē, ka Tieslietu ministrijas padotībā esošā Uzņēmumu reģistra dati satur maldinošu informāciju? Ja Lembergs ir šo Ventspils ostas uzņēmumu patiesā labuma guvējs, tātad arī pret tām būtu jānosaka ASV sankcijas, citādi varam secināt, ka Lembergs, kā pats to apgalvo, nav šo uzņēmumu patiesā labuma guvējs un Uzņēmumu reģistrā ir norādīta patiesībai neatbilstoša informācija.

Jāsaka gan, ka gadījumā, ja Uzņēmumu reģistrs ir norādījis maldinošu informāciju, tā vadītājai Gunai Paiderei var nākties uzņemties par to atbildību. Atklāts arī paliek jautājums par to, kāpēc Tieslietu ministrija nav pietiekami uzraudzījusi Uzņēmumu reģistru, lai šāda situācija neveidotos. Vai arī šeit galveno lomu spēlē Meroni faktors, kurš, kā zināms, nereti medijos tiek dēvēts par tieslietu ministra Jāņa Bordāna labdari? Jo jau tagad skaidrs, ka situācija izveidojusies komiska un Uzņēmumu reģistram tomēr būs jāizvēlas, ko ievērot – likumu* vai Meroni pārvaldīto uzņēmumu norādījumus.

_____
*Likums Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru

4.11 pants. Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē publicējamā informācija

[..] Informācija, ko Uzņēmumu reģistrs tīmekļvietnē sniedz no tā vestajiem reģistriem, ir atbilstoša Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem, citām reģistrētajām ziņām un reģistrācijas lietā esošajiem dokumentiem. Informācijas pieprasītājs var paļauties uz to, ka šāda informācija ir patiesa un ticama.

Foto: F64

Komentāri