Eiropas Savienības Tiesa apmierinājusi Eiropas Komisijas pieteikumu par pagaidu pasākumiem pret Poliju (C-791/19 R), kurā tā nolēma uzlikt par pienākumu Polijas Republikai nekavējoties apturēt likuma normas, kas nosaka Augstākās tiesas Disciplinārkolēģijas pilnvaras attiecībā uz disciplinārlietām pret tiesnešiem pirmajā un otrajā instancē, līdz galīgā sprieduma pasludināšanai.

Eiropas Savienības Tiesa arī uzliek par pienākumu Polijas Republikai atturēties no lietu nodošanas Augstākās tiesas disciplinārkolēģijai, kas neatbilst neatkarības prasībām, kā tas īpaši norādīts 2019. gada 19. novembra spriedumā A.K. un citi (Augstākās tiesas disciplinārkolēģijas neatkarība) (C 585/18, C 624/18 un C 625/18, EU: C: 2019: 982).

Polijas Republikai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Eiropas Savienības Tiesas rīkojuma izsniegšanas jāinformē Eiropas Komisiju par visiem Polijas veiktajiem pasākumiem, lai pilnībā izpildītu Eiropas Savienības Tiesas lēmumu.

Polijas tiesnešu biedrības “Iustitia” prezidents profesors Krištians Markevičs norādīja, ka:

“Šodienas Eiropas Savienības Tiesas lēmums ne tikai skaidri aizliedz Polijas valdībai nelikumīgi represēt tiesnešus, apturot tā saukto Disciplinārlietu kolēģiju, bet tam ir daudz plašāks efekts – tam vajadzētu aizvērt ceļu ļaunprātīgai politiskā spēka izmantošanai.”

Polijas tiesnešu biedrības “Iustitia” prezidents profesors Krištians Markevičs minēja, ka Eiropas Savienības Tiesa norāda uz Disciplinārlietu kolēģijas neatkarības trūkumu – to pilnībā izveidoja jaunā Tiesu sistēmas nacionālā padome un tai ir īpašs statuss. Tas pats attiecas arī uz institūcijām, kurām jālemj par vēlēšanu pamatotību – visus tās locekļus iecēla prezidents Duda. Turklāt viņi tika iecelti pretēji Augstākās administratīvās tiesas lēmumam.”

Komentāri