Godinot Latvijas Neatkarības pieņemšanas 30.gadadienu, tiesu varas augstākās apmatpersonas – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kā arī Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Artūrs Kučs – 4.maijā nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Šogad sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem visas Valsts augstākās amatpersonas nedevās pie Brīvības pieminekļa vienlaikus, bet to darīja individuāli vai nelielās grupās. Augstākās tiesas un Satversmes tiesas priekšsēdētāji to darīja vienlaikus, tādējādi apliecinot tiesu varas vienotību, nodrošinot tiesiskumu Latvijas valstī.

Augstākā tiesa sveic visus Latvijas iedzīvotājus Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 30.gadadienā!

Komentāri