Ar Tieslietu padomes 5.maija lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārcelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere un Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta.

Ieva Višķere bija pieteikusies konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu, bet Dzintra Balta – konkursā uz Senāta Civillietu departamenta senatora amata vietu. Viņu kandidatūras akceptētas arī attiecīgo departamentu senatoru sapulcēs.

Ieva Višķere ir tiesnese 9 gadus – bijusi Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, bet kopš 2017.gada pilda tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatora prombūtnes laikā.

Arī Dzintra Balta jau kopš pagājušā gada aprīļa pilda tiesneša pienākumus Civillietu departamentā senatora prombūtnes laikā. Dzintra Balta ir tiesnese 17 gadus: bijusi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesnese un tiesas priekšsēdētāja un Rīgas apgabaltiesas tiesnese un tiesas priekšsēdētāja vietniece.

Komentāri