Priecājamies paziņot, ka ir sagatavots un publicēts Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences otrais rakstu krājums „Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II „ (Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās II) angļu valodā.

Tajā apkopoti vairāku valstu pārstāvju referāti, kas aptver dažādas tēmas. Krājums noderēs gan studentiem, gan profesionāļiem.

Krājuma elektroniskā versija pieejama šeit.

Informācija un rakstu faili pieejami šeit.

2019. gada oktobrī norisinājās Juridiskās fakultātes 7. starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”, kas pulcēja ievērojami lielu dalībnieku skaitu, piedaloties viesiem no vairāk kā 20 valstīm.

Komentāri