Notikušajās Tiesnešu ētikas komisijas elektroniskajās vēlēšanās par komisijas locekļiem ievēlēti: Baiba Lielpētere (Vidzemes rajona tiesas tiesnese); Aija Jermacāne (Rēzeknes tiesas tiesnese); Madara Ābele (Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnese); Lauma Paegļkalna (Administratīvās apgabaltiesas tiesnese); Dace Skrauple (Zemgales apgabaltiesas tiesnese); Inese Laura Zemīte (Senāta Krimināllietu departamenta senatore); Dace Mita (Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore).

Saskaņā ar Tiesnešu konferences nolikumu, šā gada 2.jūnijā notiks balsošana par Tiesnešu ētikas komisijas locekļu amata kandidātiem no rajonu (pilsētu) tiesnešiem – Andu Kraukli un Kristīni Brokāni, kuras ieguva visvairāk balsu.

Balsu skaitīšanas komisija izsaka pateicību par aktīvu dalību šajās elektroniskajās vēlēšanās.

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas. Ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk nekā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu konference piecus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēlē no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs – no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus – no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus.

Komentāri