Pēc astoņu kandidātu uzklausīšanas un iztaujāšanas Tieslietu padome pirmdien, 8.jūnijā, pieņēma lēmumu iecelšanai ģenerālprokurora amatā virzīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Juri Stukānu.

“No manis sagaidīsiet tikai likumības nodrošināšanu Latvijā, cita mērķa un uzdevuma man nav,” pēc rezultātu paziņošanas sacīja Juris Stukāns.

Lai kandidāts tiktu virzīts apstiprināšanai Saeimā, bija jāsaņem Tieslietu padomes locekļu balsu vairākumu, tas ir, vismaz 8 balsis. Balsošana notika četrās kārtās, pakāpeniski izslēdzot kandidātus, kas saņēmuši mazāko balsu skaitu.

Juris Stukāns, kurš ir arī Tieslietu padomes loceklis, kandidātu izjautāšanā un balsošanā nepiedalījās. Savukārt Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Juris Jurašs savā vietā piedalīties Tieslietu padomes sēdē bija deleģējis Juridiskās komisijas deputātu Jāni Butānu.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs sēdes noslēgumā sacīja paldies visiem astoņiem ģenerālprokurora amata kandidātiem – par uzdrīkstēšanos un labām idejām prokuratūras darba uzlabošanai.

Lēmumu par ģenerālprokurora iecelšanu amatā pieņems Saeima.

Komentāri