Šodien, 11.septembrī, Augstākās tiesas plēnumā senatori vēl Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju, Tieslietu padomes locekli un Disciplinārtiesas locekļus.

Tā kā iepriekšējais Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs kļuvis par Augstākās tiesas priekšsēdētāju, Civillietu departamentam vajadzīgs jauns priekšsēdētājs, ko senatori vēl 11.septembra plēnumā.

Aigars Strupišs bija arī Augstākās tiesas plēnuma vēlēts Tieslietu padomes loceklis. Līdz ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu viņš ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, un Augstākās tiesas plēnumam jāievēl cits pārstāvis Tieslietu padomē.

Plēnumā arī trīs Disciplinārtiesas locekļu vēlēšanas, jo senatoriem Ļubovai Kušnirei, Anitai Poļakovai un Andrim Guļānam beidzas piecu gadu pilnvaru termiņš šajā amatā. Disciplinārtiesā jāievēl viens senators no Civillietu departamenta, viens no Krimināllietu departamenta un viens no Administratīvo lietu departamenta.

Augstākās tiesas plēnums notika klātienē, pulksten 10:00, ievērojot Covid situācijā noteiktos piesardzības pasākumus.

Augstākās tiesas plēnuma darba kārtības projekts

Komentāri