Lai arī tā dēvētās Lemberga prāvas izskatīšanas laiks uzskatāms par nesamērīgi ilgu, pastāv risks, ka lieta varētu būt jāsāk skatīt no jauna, ja tiesa nenodrošinās risinājumu nesen atklātajai ķibelei, proti, tam, ka Tiesu informatīvajai sistēmai (TIS) vairs nepietiek jaudas uzkrāt četras dienas nedēļā notiekošo tiesas sēžu audioierakstus. Likums nosaka, ka, ja pazūd tiesas sēžu protokoli, tad t.s. Lemberga prāvu jāsāk vēlreiz no sākuma.

Par šādu problēmu paziņojis Ventspils mērs Aivars Lembergs, informējot tiesu, ka tiesas sēžu audioierakstus procesa dalībnieki saņem ar triju un citreiz pat vairāk dienu nokavēšanos. Vēl nesen tos bijis iespējams saņemt tajā pašā dienā pēc tiesas sēdes.

Šādas tehniskas ķibeles esamību atzinis arī tiesas sastāvs. Lemberga prāvas tiesas sastāva priekšsēdētāja Irīna Jansone skaidrojusi, ka ņemot vērā, ka šī lieta jau tiek skatīta vairāk kā desmit gadus, sistēma noslodzes un apjoma dēļ lietu vairs neņem pretī. “Mēs nevaram ne ieiet, ne iziet no tā TISa un neko arī pievienot. Mēs esam informējuši datoristus, lai risinātu šo problēmu, bet patreiz viņi vēl mums nav atbildējuši,” norādījusi Jansone.

Ka šāda problēma pastāv, atzinusi arī Tiesu administrācijas Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta pārstāve Elīza Kārkliņa, norādot, ka datu ievades režīmā ir traucēta saistībā ar šīs konkrētās lietas kopējo datu apjomu.

Ko mēs varam no tā secināt? Ka, ja notikusi šāda ķibele, ka radusies problēma saistībā ar datu, tai skaitā tiesas sēžu audioprotokolu, pievienošanu, ka šāda ķibele nav novērojama vēl kaut kur sistēmā. Kā, piemēram, ja ir ierobežota vieta sistēmā, jaunākie faili varētu būt nodzēsuši vecākos, jo datu apjoms vairāk nekā 10 gados tomēr ir milzīgs, savukārt, ja faili nav pieejami, tad tas nozīmē, ka lieta jāizskata vēlreiz pa jaunu, kā to nosaka likums.

Ja tiesa šo situāciju pienācīgi nepārbaudīs, tad apsūdzēto pārstāvjiem būtu jāsniedz pieprasījums, lai pārbaudītu situāciju ar pievienotajiem tiesas sēžu protokoliem, kas, kā zināms, ir svarīgi visiem procesa dalībniekiem, lai gatavotos nākamajām tiesas sēdēm un analizētu iepriekš izskanējušos pušu argumentus. Jo diez vai jebkura no pusēm ir ieinteresēta šo lietu vilkt garumā vēl desmit gadus, ja vien nav tā, kā reiz Lembergs medijiem norādījis, ka tas esot prokuroriem dotais uzdevums.

Foto: F64

Komentāri