2020.gada 28. septembrī Eiropas Savienības Tiesā svinīgo zvērestu devis Eiropas prokurors Gatis Doniks.
Viņa pilnvaru termiņš Eiropas prokurora amatā būs seši gadi.

Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir pirmā pārnacionālā prokuratūra, kurai ir tiesības neatkarīgi veikt noziedzīgu nodarījumu, kas apdraud ES finanšu intereses, izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Tā varēs veikt noziedznieku kriminālvajāšanu un nodošanu tiesai 22 iesaistītajās ES dalībvalstīs. Prokurori pārraudzīs izmeklēšanu un kriminālvajāšanu un kopā ar galveno prokurori veidos EPPO Kolēģiju.

Komentāri