Lai pārrunātu aktuālus tiesību jautājumus, Rīgas pilī Valsts prezidenta Egila Levita vadībā notika tiešsaistes tikšanās ar tieslietu ministru Jāni Bordānu, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāju Juri Jurašu, Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāju Inese Lībiņu-Egneri un Saeimas Juridiskās komisijas Krimināltiesību politikas apakškomisijas priekšsēdētāju Andreju Judinu.

Tieslietu ministrs informēja par ekonomiskās tiesas veidošanas gaitu un paveiktajiem darbiem tiesas darbības uzsākšanai. Valsts prezidents un J. Bordāns atzinīgi novērtēja Valsts prezidenta institūcijas, likumdevēja un izpildvaras aktīvo sadarbību ekonomiskās tiesas radīšanā Latvijā.

Tika apspriesta finanšu noziegumu apkarošanas efektivitāte un varbūtējā nepieciešamība pēc grozījumiem procesuālajos regulējumos, atsevišķos likumos. Valsts prezidents uzsvēra, ka attiecīgajiem dienestiem un likumdevējam ir jādara viss nepieciešamais, lai šādu noziegumu apkarošana netiktu kavēta, izmantojot birokrātiskas metodes.

Tika pārrunāti priekšlikumi dezinformācijas apkarošanai. Valsts prezidents atzīmēja, ka tie prasa dziļu analīzi, tā kā dezinformācija un interneta regulējums ir ļoti aktuāli temati mūsdienu pasaulē.

Komentāri