Aktīvi strādājot tiesnešu amata kandidātu atlases procesā, izraugoties labākos kandidātus darbam Ekonomisko lietu tiesā, atlases komisijai radušies vairāki ierosinājumi turpmākā darba uzlabošanai.

Tiesneša amata kandidātu atlases gaita, ievērojot Tieslietu padomes apstiprināto kārtību, ir atklājusi nepieciešamību pēc vairākiem precizējumiem un uzlabojumiem. Piemēram, neiespējamība šodienas situācijā atlasi rīkot klātienē, liks vispārināt noteikumus tā, lai tie vienlīdz būtu piemēroti kā klātienes, tā neklātienes norisei. Tiks aptaujāti arī pretendenti, lai saņemtu atgriezenisko saiti par viņu pieredzi atlasē un iespējamiem ieteikumiem tās veiksmīgākai gaitai. Pieredzes apkopošana un atlases kārtības pilnveidošana jāveic laikus, pirms tiek izsludināti nākamie konkursi uz vakantajām tiesnešu amata vietām vispārējās jurisdikcijas un administratīvajās tiesās.

Tā kā Ekonomisko lietu tiesas darbības sākšana paredzēta jau marta beigās, komisijas mērķis ir pēc iespējas ātrāk noslēgt tiesnešu atlasi, lai viņiem būtu vairāk laika apgūt prasmes, kas nepieciešamas reālajam darbam.

Dzintra Balta, Tiesnešu amata kandidātu atlases komisijas priekšsēdētāja: “Atlases slieksnis nedrīkst būt pārāk zems, jo jāizraugās kompetentākie pretendenti ar izaugsmes potenciālu. Tiesnesim nepietiek tikai ar juridiskām zināšanām, kuras novērtēt ir samērā vienkārši. Labam tiesnesim nozīmīga ir vēlēšanās un prasme mācīties, attīstīties. Ja tā būs, tiesnesis tiks galā ar visiem izaicinājumiem, kuru tiesneša darbā netrūkst. Kļūt par tiesnesi ir mūža darbs, lai arī kurā tiesā un kurā instancē strādā.”

Dzintra Balta uzsver, ka arī atlikušajā atlases kārtā atlases komisijai jāspēj saskatīt tādu nākotnes tiesnesi, kurš ir motivēts un spējīgs mācīties visu profesionālo dzīvi.

Patlaban noslēgumam tuvojas tiesnešu amata kandidātu atlases 4.kārta, kurā pretendentiem bija jārisina un mutiski jāprezentē divi kāzusi. To izstrādi nodrošināja komisijas locekļi – attiecīgo jomu (komerctiesību un krimināltiesību) tiesneši sadarbībā ar Senāta Civillietu departamentu, Krimināllietu departamentu un arī ar atlases komisiju. Uzsvars tika likts uz attiecīgās jomas tiesību jautājumu. Tas nebija vienkāršs uzdevums – kāzusā ietvert kā materiālo tiesību jautājumu, tā arī praktiskai dzīves situācijai pietuvinātu gadījumu, kurā jārisina dažādi procesuālo tiesību jautājumi.

4.kārtas rezultāti būs zināmi nākamnedēļ.

Komentāri