Piektdien, 16. jūlijā, Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Ilona Kronberga piedalījās ES dalībvalstu tieslietu ministru neformālajā sanāksmē, kurā Slovēnijas prezidentūra rosināja apspriest jautājumu par bērniem draudzīgu justīciju visā Eiropā.

I.Kronberga norāda: “Praktiskie soļi būtu jāsper tieši esošo tiesību normu un bērna labāko interešu pareizai un precīzai piemērošanai praksē. Tieši bērnu tiesību joma ir tā joma, kurā pastāv milzīga plaisa starp tiesību normās ierakstītiem standartiem un to praktisko piemērošanu dzīvē.”

Tieslietu ministrija norāda, ka “Bērnu mājas” ir sevi pierādījušas kā veiksmīgs bērnu tiesību aizsardzības instruments, kuram būtu jākļūst par vispārpieņemtu standartu. Tiesības tikt uzklausītam ir vienas no svarīgākajām tiesībām, ko bērns var īstenot saskarsmē ar justīcijas sistēmu. Jāatzīst, ka līdz šim ne vienmēr bērnam ir dota iespēja tikt uzklausītam bērnam draudzīgā un bērnam atbilstošā vidē, un dažkārt joprojām bērna uzklausīšana ir tikai formalitāte.

Tāpēc bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reforma ir un būs viena no prioritātēm Tieslietu ministrijas turpmākajā darbā.

Slovēnijas prezidentūras rosinātās diskusijas mērķis ir radīt pamatu kopīgai turpmākajai rīcībai, lai veicinātu bērniem draudzīgu tieslietu sistēmu, īpaši akcentējot jautājumu par bērnu nodrošināšanu ar visaptverošu un pastāvīgu atbalstu tiesas procesā un pēc tā noslēguma. Latvija atbalsta diskusijas sākšanu ES dalībvalstu starpā, jo ir uzsākta Barnahus Bērnu mājas koncepta ieviešana mūsu valstī.

Komentāri