Otrdien, 21. decembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai pilnveidotu iedzīvotāju pieeju reliģiskās darbības veikšanas vietām, precizējot dievnamos nepieciešamās epidemioloģiskās drošības prasības.

Turpmāk bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas arī reliģiskās darbības veikšanas vietās vienlaikus varēs atrasties līdz desmit apmeklētājiem, nosakot stingras epidemioloģiskās drošības prasības – katram apmeklētājam nodrošinot vismaz 15m2 no publiski pieejamo telpu platības un FFP-2 respiratoru. Pirms ieejas reliģiskās darbības veikšanas vietā reliģiskā organizācija pati nodrošinās katram apmeklētājam FFP-2 respiratoru, kas tiek lietots visā apmeklējuma laikā.

Šobrīd saskaņā ar valdības rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu privātā pasākumā atļauts pulcēties līdz desmit personām. Lai novērstu atšķirības un iespēju robežās pilnvērtīgāk nodrošinātu garīgo aprūpi cilvēka pamattiesību nodrošināšanai, ar grozījumiem tiek dota iespēja draudzes aktivitātēs iesaistīties visiem tās locekļiem, neatkarīgi no sertifikāta esamības, jo lielai sabiedrības daļai reliģiskās darbības veikšanas vietu apmeklējums ir neatņemama dzīvesveida sastāvdaļa, kā arī savas emocionālās un garīgās labklājības nodrošināšanas avots. Iespēja apmeklēt reliģiskās darbības veikšanas vietu ir viens no reliģijas brīvības kā cilvēka pamattiesību izpausmes veidiem, norāda Tieslietu ministrija.

Vienlaikus Tieslietu ministrija uzsver, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē konkrētajā reliģiskajā organizācijā nedrīkst notikt vienlaikus ar apmeklētāju pulcēšanos bez sertifikātu uzrādīšanas.

Līdz šim spēkā esošais regulējums noteica, ka bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas reliģiskās darbības veikšanas vietās var notikt individuāli apmeklējumi ne ilgāk par 15 minūtēm, katram apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 m2, ievērojot epidemioloģiskas drošības prasības.

Izmaiņas valdības rīkojumā ir sagatavotas sadarbībā ar Veselības ministriju un reliģisko organizāciju pārstāvjiem, un tās ir apspriestas arī Valsts kancelejas direktora vadītajā starpinstitūciju darbības koordinācijas grupā.

Vienlaikus Tieslietu ministrija informē, ka ārkārtējās situācijas laikā reliģiskās organizācijas darbību sāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 23.00. Reliģisko organizāciju darbības laiks Ziemassvētkos – 2021. gada 19. – 24. decembrī bez darba laika ierobežojuma; 25. un 26. decembrī ne vēlāk kā līdz pusnaktij; naktī uz 2022. gada 7. janvāri bez darba laika ierobežojuma.

No 15. novembra epidemioloģiski drošā vidē pulcēšanās reliģiskās darbības veikšanas vietās notiek ievērojot šādus nosacījumus:

  • katram apmeklētājam, kurš atrodas ierādītajā individuālajā stāvvietā, jānodrošina vismaz 15 m2 telpas;
  • visi apmeklētāji pareizi lieto deguna un mutes aizsegus;
  • sēdvietās blakus divas personas no dažādām mājsaimniecībām vai vienas mājsaimniecības pārstāvji (līdz desmit cilvēkiem). Divu sēdvietu distance. Rindās sēdvietas izkārtotas pamīšus;
  • īsteno vispārējās drošības pasākumus.

Tieslietu ministrija atgādina: svarīga ir ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību. Katram rūpīgi jāpārdomā, kā būtiski samazināt klātienes kontaktus, jāievēro higiēnas prasības, esošie drošības pasākumi un ierobežojumi.

Tāpat norādāms, ka vairākums reliģisko organizāciju nodrošina dievkalpojumu translāciju tiešsaistē, lai samazinātu sociālo kontaktu.

Komentāri