Izstrādājot ziņojumu par Covid-19 infekcijas un tās seku mazināšanas pasākumu ietekmi uz maksātnespējas jomu, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Maksātnespējas kontroles dienestu, Ekonomikas ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu secinājusi, ka Covid-19 infekcijas un tās seku mazināšanas pasākumu ietekme uz maksātnespējas jomu aizvien atbilst līdzšinējām tendencēm.

Pēc aktuālā ziņojuma par Covid-19 infekcijas un tās seku mazināšanas pasākumu ietekmi uz maksātnespējas jomu tiek secināts, ka nav identificēti jauni riski, kuri ietekmējuši maksātnespējas jomu. Tāpat nav konstatēts, ka būtu kāda konkrēta darbības joma, kuras pārstāvji plaši piemērotu Maksātnespējas likumā ietvertos risinājumus. Attiecīgi no maksātnespējas jomas perspektīvas nav konstatējamas bažas par kādas konkrētas nozares maksātspēju.

Tieslietu ministrija turpinās rūpīgi vērtēt esošo situāciju maksātnespējas jomā.

Jau ziņots, ka 2021. gadā tika veikta Covid-19 infekcijas un tās seku mazināšanas pasākumu ietekmes uz maksātnespējas jomu sākotnējā novērtēšana. Sākotnējā ziņojumā secināts, ka Covid-19 infekcijas izplatība līdz šim nav negatīvi ietekmējusi maksātnespējas jomu un maksātnespējas jomā, sākoties trešajai ārkārtējai situācijai, nav konstatējami būtiski riski.

Komentāri