24. martā Eiropadomei pievienojās Amerikas Savienoto Valstu prezidents Džozefs R. Baidens (Joseph R. Biden).

Līderi apsprieda koordinētu un vienotu Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu reakciju uz neprovocēto un nepamatoto Krievijas militāro agresiju Ukrainā.

Viņi pārskatīja savus pašreizējos centienus Krievijai un Baltkrievijai radīt ekonomiskās izmaksas, kā arī savu gatavību pieņemt papildu pasākumus un pārtraukt jebkādus mēģinājumus apiet sankcijas.

Līderi apsprieda steidzamās vajadzības, ko radījusi Krievijas agresija, apņēmās turpināt sniegt humāno palīdzību, tostarp kaimiņvalstīm, kuras uzņem bēgļus, un uzsvēra, ka Krievijai ir jāgarantē humānās palīdzības piekļuve tiem, kurus skārusi vardarbība vai kuri bēg no tās.

Līderi atzinīgi novērtēja to, ka ir uzsākta starptautiska izmeklēšana, tostarp izmeklēšana, ko veic Starptautiskās Krimināltiesas prokurors, un ka turpinās centieni vākt pierādījumus par nežēlībām.

Turklāt līderi apsprieda ES un ASV sadarbību, kuras mērķis ir samazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, paātrināt pāreju uz tīru enerģiju, kā arī vajadzību reaģēt uz mainīgajām pārtikas nodrošinājuma vajadzībām visā pasaulē.

Līderi arī piekrita, ka ir svarīgi stiprināt demokrātisko noturību Ukrainā, Moldovā un plašākā Austrumu partnerības reģionā.

Visbeidzot, līderi uzsvēra, cik svarīgi ir uzlabot transatlantisko drošību un aizsardzību, tostarp ar stipru NATO un ES sadarbību, kā aprakstīts ES Stratēģiskajā kompasā.

Komentāri