Pirmdien, 16. maijā, notika Tieslietu padome sēde, kurā Tieslietu ministrija informēja par Tieslietu mācību centra (TMC) izveides projekta virzību, savukārt Tiesu administrācija par e-lietas darbību. Tieslietu padome arī lēma par Latvijas tiesnešu neklātienes konferences sasaukšanu 2022. gada 14.-15. septembrī.

Tieslietu ministrija Tieslietu padomes locekļiem norādīja, ka 2022. gadā tiek plānots pabeigt nepieciešanās darbības, lai varētu uzsākt projekta īstenošanu. Ir izstrādāts informatīvais ziņojums, kas ir saskaņots ar Eiropas Komisiju, un tuvākajās dienās to plānots iesniegt arī apstiprināšanai Ministru kabinetā. Tāpat Tieslietu ministrija informēja par projekta pārvaldības struktūru. Viena no tās svarīgākajām institūcijām būs projekta Uzraudzības padome, kuras pirmais uzdevums būs lemt par projekta pieteikuma apstiprināšanu. Tieslietu ministrija turpinās informēt Tieslietu padomi par TMC izveides aktualitātēm.

Tāpat Tieslietu padomes pārstāvji ar Tiesu administrāciju pārrunāja esošo e-lietas darbību, kā arī e-lietas darbībā identificētās problēmas un to novēršanu. Tiesu administrācija turpinās e-lietas funkcionalitātes pilnveidi, ņemot vērā e-lietas lietotāju vajadzības, kā arī to, lai e-lietas darbība būtu vērsta uz tiesu darba atvieglošanu un efektivizēšanu.

Tieslietu padome nolēma arī sasaukt Latvijas tiesnešu neklātienes (elektronisko) konferenci 2022. gada 14.-15. septembrī un par konferences vadītāju noteikt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi Māri Vīgantu, bet par sekretāri – Rīgas rajona tiesas tiesnesi Ināru Zariņu. Sēdē plānots pārvēlēt deviņus tienešu pašpārvaldes institūcijas locekļus.

Papildu informācija:

Lai nodrošinātu tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas sistēmas reformu, tiks veidots vienots TMC, kas savu darbu uzsāks 2025. gada janvārī. Jau ziņots, ka Tieslietu padome 2021. gada 18. jūnijā atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto koncepciju TMC izveidei, un aicināja Tieslietu ministriju ziņot Tieslietu padomē par reformas virzību, kā arī par plānotajām TMC aktivitātēm.

E-lieta darbojas jau no 2021. gada 1. decembra un tā ir viena no digitālās transformācijas iniciatīvām, kura vairākos posmos paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku izmeklēšanas, tiesvedības un nolēmumu izpildes procesu. Šobrīd notiek e-lietas otrā posma ieviešana, kuru plānots pabeigt līdz 2026. gada 30. jūnijam. Tiesas procesu pilnīga pāreja uz darbu digitālā lietas materiālu formātā notiks pakāpeniski, līdz 2023. gada 1. decembrim.

Komentāri