Saeima konceptuāli atbalstījusi grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas paredz atslogot bāriņtiesas no tām netipisku uzdevumu pildīšanas.

Kā likumprojekta anotācijā atzīmē tā autori, bāriņtiesa ir iestāde, kurai ir uzticēta valsts funkcija ļoti sensitīvā tiesību aizsardzības jomā – bērnu tiesību un interešu aizsardzībā. Tāpat bāriņtiesa ir krīzes situāciju risināšanas iestāde, kuras primārā funkcija ir nodrošināt bērna un aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzību.

Šobrīd novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, bāriņtiesa noteiktos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus uzdevumus. Izdarīto apliecinājumu skaits bāriņtiesās rada šaubas par resursu pietiekamību tās pamatfunkcijas izpildei, teikts likumprojekta anotācijā.

Likumprojekts paredz svītrot no bāriņtiesu kompetences tādas notariālās darbības, kuru izpildei ir nepieciešamas padziļinātas juridiskas zināšanas un prasmes, saglabājot tādas darbības, kurām, citastarp, ir sociāls raksturs (piemēram, pilnvaru sagatavošana pensiju, uzturlīdzekļu saņemšanai, paraksta īstuma apliecināšana uz ar bērnu tiesību aizsardzību saistītiem dokumentiem).

Pēc bāriņtiesu funkciju samazināšanas personas notariālo palīdzību aizvien varēs saņemt pie ikviena Latvijā praktizējoša zvērināta notāra, uzsver likumprojekta autori.

Plānots, ka, atslogojot bāriņtiesas no tām netipisku uzdevumu pildīšanas, tām būs lielāka kapacitāte stiprināt to pamatuzdevuma – nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizsardzību – izpildes kvalitāti.

Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī. Par tiem Saeimai jālemj vēl divos lasījumos.

Komentāri