Piektdien, 28. aprīlī, Tieslietu padome lems par lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas jeb ,,lietu svēršanas” modeli. Modeli plānots ieviest pirmās un otrās instances tiesās ar mērķi ilgtermiņā novērst nevienmērīgu noslodzi tiesās un izlīdzināt tiesnešu noslodzi.

Jau ziņots, ka 2023. gada 13. janvārī Tieslietu padome uzdeva Tiesu administrācijas izveidotās Tiesu efektivitātes stiprināšanas darba grupai pilnveidot „lietu svēršanas” modeli pēc uzklausītā ziņojuma par tā ieviešanu pilotprojekta veidā atsevišķās pirmās instances tiesās.

Tāpat Tieslietu padome apspriedīs jautājumu par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas noslodzi.

Tieslietu padome lems arī par 2023. gada 19. maija Latvijas tiesnešu konferences „Tiesības uz taisnīgu tiesu: tiesu instanču mijiedarbība” vadītāju un sekretāru.

Komentāri