Ceturtdien, 13. jūlijā, valdība lems par juridiskās palīdzības stiprināšanu Latvijā, pievienojot Juridiskās palīdzības administrāciju Tiesu administrācijai. Lēmums pieņemts, izvērtējot iestāžu funkcijas, ar mērķi padarīt tās efektīvākas. Plānots, ka, apvienojot resursus vienā iestādē, tiks mazināta valsts pārvaldes sadrumstalotība, vienlaikus nodrošinot pieejamo resursu racionālu izmantošanu.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsver: “Ikviens Latvijas iedzīvotājs var būt drošs, ka arī turpmāk, nonākot cietušā lomā, varēs saņemt juridisko palīdzību un valsts kompensāciju cietušajam. Līdzšinējā Juridiskās palīdzības administrācijas darbība turpmāk Tiesu administrācijas paspārnē ļaus efektivizēt un stiprināt iestādes administratīvo kapacitāti, attīstīt jaunus pakalpojumu digitālos risinājumus un nodrošinās iespēju piedalīties starptautiski finansētos projektos, tādejādi paplašinot iestādes pakalpojumu pieejamību.”

Juridiskās palīdzības administrācija tika dibināta 2006. gadā un līdzdarbojas tiesību uz taisnīgu tiesu procesuālā aspekta nodrošināšanā, sniedzot valsts apmaksātu juridisko palīdzību civillietās, noteikta veida administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā un nodrošinot kompensācijas cietušajiem. Savukārt Tiesu administrācija līdzdarbojas tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas institucionālajā aspektā, sniedzot nepieciešamo tehnisko un administratīvo atbalstu tiesu varai. Apvienojot abu iestāžu funkcijas un darbības jomas, tiks turpinātas un stiprinātas līdzšinējās Juridiskās palīdzības administrācijas funkcijas, vienlaikus tiks sekmēta kompakta valsts pārvaldes institucionālā sistēma un līdzīgo kompetenču centralizācija.

Pašlaik Juridiskās palīdzības administrācijā ir 33 amata vietas, kuras pārņems Tiesu administrācija, lai arī turpmāk nodrošinātu visu funkciju veikšanu.

Izmaiņas Tieslietu ministrijas padotības iestāžu funkcijās notiek atbilstoši Valsts pārvaldes reformu plānam 2020, kurā viens no uzdevumiem valsts pārvaldes procesu pārskatīšanā bija atbalsta funkciju centralizācija un mazo iestāžu lietderības izvērtēšana, nodrošinot mazo iestāžu efektivitātes celšanu un radniecīgo iestāžu funkciju apvienošanu.

Sekmīgai iestāžu apvienošanai ir izstrādāts rīcības plāns, kas vienlaikus paredz turpmāk lielākas iespējas ieviest ārvalstu finansētus projektus juridiskās palīdzības pakalpojumu attīstībai un attīstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomu, tostarp sekmējot tiesu darba efektivitāti.

Paredzēts, ka ar 2024. gada 1. janvāri Tiesu administrācija būs Juridiskās palīdzības administrācijas funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, prasību, informācijas sistēmu, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

Ar Juridiskās palīdzības administrācijas pievienošanos Tiesu administrācijai saistītos izdevumus paredzēts segt no Juridiskās palīdzības administrācijas darbības nodrošināšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Komentāri