12. jūlijā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī tikās ar Latvijas Republikas tiesībsargu Juri Jansonu, lai pārrunātu līdzšinējās un turpmākās tiesībsarga darba prioritātes, jo īpaši bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Tikšanās laikā Valsts prezidents pauda gandarījumu par tiesībsarga iesaisti cilvēktiesību un labas pārvaldības principa veicināšanā gan izskatot konkrētus gadījumus, gan kopumā izglītojot sabiedrību par cilvēktiesību jautājumiem, tajā skaitā par vienlīdzību un diskriminācijas aizliegumu.

“Vēlos pateikties Jums par līdzšinējo ieguldījumu bērnu tiesību un personu ar invaliditāti tiesību aizsardzībā. Ceru kopā strādāt ar Jūsu biroja pārstāvjiem pie juridiskā mehānisma pilnveides attiecībā gan uz vispārējās jurisdikcijas tiesu, gan Satversmes tiesas spriedumu pilnvērtīgu izpildi praksē. Saredzu, ka kopīgs darba lauks būs arī Bāriņtiesu likuma reformu pilnveidošana. Valsts prezidenta institūcija ir gatava atbalstīt tiesībsarga biroju, lai uzlabotu izmeklēšanas darbības attiecībā uz nepilngadīgajām personām, kuras ir cietušas no seksuālās vardarbības, un nepieļautu kriminālprocesu nepamatotu ieilgšanu,” tikšanās laikā pauda Valsts prezidents E. Rinkēvičs. Puses bija vienisprātis, ka nepieciešams pilnveidot tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu zināšanas, lai esošie instrumenti cietušo aizsardzībai tiktu piemēroti efektīvi un sabiedrība tiem uzticētos.

Sarunā puses arī pārrunāja jautājumu par tiesībām uz izglītību un ciktāl bērnu vecākiem var tikt uzlikts pienākums iegādāties mācību līdzekļus. Valsts prezidents pateicās tiesībsargam J. Jansonam par iesaisti darbā ar starptautiskajām organizācijām, skaidrojot Latvijas tiesībpolitiskās izvēles Latvijai svarīgos jautājumos un atspēkojot neobjektīvu un nekonstruktīvu Latvijai veltītu kritiku.

Komentāri