Ceturtdien, 14. martā, tiešsaistē norisinājās biznesa konference “GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 2024”, kurā jomas zinošākie eksperti dalījās ne tikai ar praktiskiem skaidrojumiem un ieteikumiem par likumdošanas izmaiņām, bet ieskatījās arī jaunākajās grāmatvedības tendencēs. Konferencē piedalījās arī grāmatvedības un darba likumdošanas eksperte, lektore, SIA BRUTO 7 vadītāja, Alberta koledža viesdocētāja Līga Alberliņa, kas aplūkoja samaksas par darbu un nodokļu atšķirības pēc līguma veida.

L. Alberliņa norādīja, ka pastāv vairāki līgumu veidi, tai skaitā Darba līgums, kas ir rakstveida vienošanās, ar kuru tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības starp darba devēju (juridisku vai fizisku personu) un darba ņēmēju – fizisku personu. Savukārt ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu. Darba vidē tiek izmantots arī Pilnvarojuma līgums, kas ir līgums, ar kuru viena puse (pilnvarnieks, uzdevuma ņēmējs) uzņemas izpildīt otrai (pilnvaras devējam, pilnvarotājam, uzdevuma devējam) zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu, kā arī arī Autoratlīdzības līgums, kas ir vienošanās starp pasūtītāju un autoru par darbu, kas radīts radošas darbības rezultātā.

Skaidrojot līgumu atšķirības, L. Alberliņa ka, piemēram, Darba līguma mērķis ir darbs, bet Uzņēmuma līguma darba rezultāts. Arī tiesības un pienākumus, atšķirībā no Darba līguma, nosaka pats. Uzņēmuma līgums nenosaka arī nekādas garantijas.

Savukārt, runājot par Autoratlīdzību, viņa norādīja, ka “autors ir fiziska persona, kuras radošās darbības rezultātā radīts konkrētais darbs, bet darbs – autora radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības.”

“Attiecībā uz autoratlīdzībām 2024. gadā, šobrīd pastāv divi varianti. Pirmais, ka persona reģistrējas kā saimnieciskās darbības (SD) veicējs, tad var atskaitīt 25% vai 50% izdevumus, bet otrais, ja nereģistrējas kā SD veicējs, tad autoratlīdzības izmaksātājs veic nodokļa ieturēšanu un nomaksu. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 25 procenti (80% tiks novirzīti VSAOI, 20% IIN),” klāstīja eksperte.

Tāpat jaunums ir, ka no 2025. gada 1. janvāra jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai piemēro visus algas nodokļus.

Biznesa konferencē “GRĀMATVEDĪBA UN NODOKĻI 2024” piedalījās arī Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju komitejas vadītāja Lilita Beķere, LR Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins​, sertificēta grāmatvede, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes nodokļu un grāmatvedības kursu pasniedzēja, ārpakalpojuma grāmatvede Aļona Irmeja, “Orients Audit & Finance” partnere biznesa attīstībā, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs Jekaterina Novicka, LR Grāmatvežu asociācijas valdes locekle Ilze Palmbaha, grāmatvedības un nodokļu eksperte, konsultante, Latvijas Grāmatvedības kluba vadītāja Jadviga Neilande, grāmatvedības un nodokļu eksperte, mācību centra vadītāja Inga Pumpure, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs grāmatvedības eksperte Linda Puriņa un BDO vecākā nodokļu konsultante Svetlana Nesinova.

Publicitātes materiāls

Komentāri