Lembergs Levita likumprojektu latviešu vēsturisko zemju izpētei un saglabāšanai uzskata par bezjēdzīgu

Saeimā iesniegtais Latviešu vēsturisko zemju likums būs vēl viens likums, no kura nebūs nekāda jēga un par kuru tad, kad Egils Levits pametīs Valsts...

Disciplinārtiesa atstāj spēkā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesneša atkārtotā novērtēšanā

Disciplinārtiesa atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pirmās instances tiesas tiesneses profesionālās darbības atkārtotu negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns...

Starptautiskā tiesiskā sadarbība civillietās

Lietas izskatīšanas procesā nereti ir nepieciešams īstenot starptautisko tiesisko sadarbību. Tiesu darbiniekiem, kuri ar starptautisko tiesisko sadarbību saskaras pirmo reizi, kā arī tiem, kas...

Eiropas Savienības Tiesā svinīgo zvērestu devis Eiropas prokurors Gatis Doniks

2020.gada 28. septembrī Eiropas Savienības Tiesā svinīgo zvērestu devis Eiropas prokurors Gatis Doniks. Viņa pilnvaru termiņš Eiropas prokurora amatā būs seši gadi. Eiropas Prokuratūra (EPPO) ir...

Tiesai būtu jāpārliecinās, ka visi Lemberga lietas audio ieraksti joprojām ir pieejami

Lai arī tā dēvētās Lemberga prāvas izskatīšanas laiks uzskatāms par nesamērīgi ilgu, pastāv risks, ka lieta varētu būt jāsāk skatīt no jauna, ja tiesa...

Augstākā tiesa dalās pieredzē ar Ukrainas tiesām par darbu pandēmijas laikā

Šonedēļ, 21. un 22.septembrī, Augstākā tiesa rīkoja divus vebinārus par tiesas darba organizēšanu pandēmijas laikā. Vebināros piedalījās vairāk nekā 90 tiesneši un 150 tiesu...

Augstākās tiesas priekšsēdētājs vēršas Tiesnešu ētikas komisijā par tiesnešu nepiedalīšanos konferencē

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs nosūtījis lūgumu Tiesnešu ētikas komisijai sniegt atzinumu jautājumā, vai nepiedalīšanās tiesnešu konferencē bez attaisnojoša iemesla uzskatāma par tiesneša ētikas...

Tiekas Augstākās tiesas un Satversmes tiesas administrāciju vadītājas

Sadarbības veidošanā starp Augstāko tiesu un Satversmes tiesu svarīgs ir ne tikai tiesnešu dialogs, bet arī šo tiesu administrāciju pieredzes apmaiņa un kopīgas iniciatīvas...

Augstākā tiesa festivālā LAMPA aicina visas varas celt tiesiskumu: kopā un katrs atsevišķi

Augstākā tiesa šīgada festivālā LAMPA aicinās uz diskusiju “Kopā celt tiesiskumu” 3.septembrī klātienē studijā Nacionālajā bibliotēkā un tiešraidē. Tiesiskums ir pamats, lai...

Ekonomisko lietu tiesa – ieguldījums profesionālajā pilnveidē

Atlases procesa ietvaros būs pieejami sagatavošanās kursi, kas pretendentiem palīdzēs sagatavoties atlases konkursa profesionālajiem pārbaudījumiem Izstrādāta mācību programmu jaunajiem tiesnešiem, kas īpaši pielāgota Ekonomisko lietu...