Vasaras karstumā VAS „Tiesu namu aģentūra” grāmatu apgāds klajā laidis Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docētāju Valentijas Liholajas un Ulda Krastiņa sagatavotās grāmatas “Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII.2 nodaļa)” otro papildināto izdevumu.

Izdevumu sagatavojuši ilggadējie LU profesori, pieredzējušie krimināltiesību speciālisti, tiesību zinātņu doktori Valentija Liholaja un Uldis Krastiņš. Grāmata tapusi, autoriem rediģējot un papildinot 2015. gadā izdotos Krimināllikuma Vispārīgās daļas komentārus.

Kā izdevuma priekšvārdā skaidro tā autors U. Krastiņš: “Kopš Krimināllikuma komentāru pirmās grāmatas izdošanas 2015. gadā, kurā tika komentētas Krimināllikuma Vispārīgās daļas normas (1.–70.9 pants), likumdevējs ir izdarījis virkni grozījumu un papildinājumu Krimināllikumā.” Ar 2016. gada 10. marta, 2017. gada 22. jūnija, 2017. gada 6. augusta un 2018. gada 26. aprīļa likumu izmaiņas veiktas gan pašā Krimināllikumā, gan citos ar tā piemērošanu saistītajos tiesību aktos. Tā, piemēram, Krimināllikuma Vispārīgajā daļā iekļauta jauna – VIII2 nodaļa “Mantas īpašā konfiskācija”. Šīs izmaiņas tagad atspoguļotas jaunā izdevuma komentāros.

Autori jaunajā izdevumā analizējuši arī tiesu prakses jaunākās nostādnes. Ilustrācijai izmantoti jaunākie Augstākās tiesas nolēmumi. Ņemot vērā, ka šajā laikā mainījušās arī dažādas krimināltiesību teorētiskās atziņas, darbā aplūkotas aktuālās tendences arī šajā ziņā.

Jaunie Krimināllikuma komentāri vispirms būs nepieciešami tiešajiem Krimināllikuma piemērotājiem: tiesnešiem, izmeklētājiem un advokātiem, bet noderēs ikvienam juristam, tiesību studentam, kā arī jebkuram ieinteresētam lasītājam.

Komentāri