Lieldienas ir īpašs laiks, kad visas pasaules kristieši svin Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētkus. Taču šobrīd valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, ko izraisīja Covid-19 izplatība visā pasaulē, tostarp Latvijā un tas var skart jebkuru no mums. Lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku ar Covid-19, ārkārtējās situācijas laikā ir noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi grupās, kas skar arī pulcēšanos uz dievkalpojumiem visos Latvijas dievnamos.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns:”Šajās Lieldienās aicinu visus būt saprotošiem un atbildīgiem pret valdības pieņemtajiem lēmumiem un vienam pret otru. Svētku laikā atcerēsimies, ka Bībelē stāv rakstīts “Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū (Mateja evaņģēlijā 18-20). Tas nozīmē, ka Lieldienu svētku īpašo noskaņu mēs katrs varam radīt, kopīgi sanākot savā namā, pārdomājot Lieldienu svētku nozīmi un vienojoties lūgšanā savās mājās un ģimenē – par mūsu valsti un ikvienu cilvēku, kas šobrīd ar savu darbu nodrošina inficēšanās risku mazināšanu ar Covid-19. Esot vienotiem, mēs sekmēsim situācijas ātrāku uzlabošanos. Un atcerēsimies, ka ikviena krīze vienlaicīgi ir arī jauna iespēja pilnveidoties. Un it īpaši šajā laikā, kad mums ir nepieciešams ievērot drošības pasākumus, lai neapdraudētu savu un līdzcilvēku fizisko pašsajūtu, ir vienlīdz svarīgi pievērst uzmanību un neatstāt novārtā mūsu garīgo veselību.”

Ņemot vērā valdības piešķirtās pilnvaras, Tieslietu ministrija īpaši vērš uzmanību un sniedz skaidrojumu par paredzētajiem ierobežojumiem un to piemērošanu Lieldienu laikā:

  • Reliģiskajām organizācijām laika periodā no 10. līdz 12. aprīlim un no 17. līdz 19. aprīlim (atkarībā no Lieldienu svinēšanas laika) Lieldienu svētku dievkalpojumu laikā aicināt iedzīvotājus palikt savās mājās un piedalīties svētku dievkalpojumos attālināti, tostarp, izmantojot internetu, TV un radio starpniecību.
  • Visus svētku dievkalpojumus plānot bez apmeklētāju klātbūtnes. Dievkalpojumus notur garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, pēc iespējas atturoties no tādu reliģisku rituālu veikšanas, kas paredz tiešu kontaktu.
  • Apzinoties, ka reliģisko organizāciju telpas (dievnami) ir publiskās vietas un tās nav slēgtas apmeklētājiem, uz reliģiskajām organizācijām ir tieši attiecināmi ierobežojumi un noteikumi par sociālo (fizisko) distancēšanos. Rīkojumā nav noteikts konkrēts personu skaits, kas var atrasties publiski pieejamās vietās (t.sk. reliģisko organizāciju telpās).
  • Minētais nozīmē, ka ikvienam, kas atrodas reliģisko organizāciju telpās, ir jāievēro 2 metru sociālā (fiziskā) distancēšanās. Tas ir attiecināms gan uz garīgo personālu, rīkojot dievkalpojumu, gan uz dievnamu individuālajiem apmeklētājiem, gan uz citām personām, kā, piemēram, personām, kas veido dievkalpojuma video/audio tiešraidi. Līdz ar to reliģiskajām organizācijām ir pienākums nodrošināt iespēju apmeklētājiem ievērot 2 metru distanci jebkurā dievnama vietā, t.sk., ieejot dievnamā. Maksimālais ieteicamais apmeklētāju skaits, kas vienlaikus var atrasties dievnamā, ir 25 personas, neskaitot garīgo un kalpojošo personālu.
  • Reliģiskās organizācijas nodrošina roku dezinfekcijas līdzekļa pieejamību pie ieejas dievnamā, aicinot tā apmeklētājus lietot sejas maskas.
  • Reliģiskās organizācijas sadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.
  • Tādējādi ikviens ir stingri aicināts palikt mājās un neapmeklēt dievnamus Lieldienu dievkalpojumu laikā, lai rūpētos par sabiedrības veselības drošību un mazinātu inficēšanās risku sev un citiem cilvēkiem.

Tieslietu ministrs augstu novērtē reliģisko organizāciju pārstāvju aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un ticīgo mudināšanā “palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, dievnama apmeklējuma, tā vietā atvēlot laiku reliģiskās darbības veikšanai savās mājās.

J.Bordāns aicina visas draudzes publiski informēt draudzes locekļus par jauniem ierobežojumiem un nepieciešamību ievērot 2 metru distancēšanos, nodrošinot maksimālo piesardzību.

Komentāri