Šodien, 24. jūlijā, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tiekas ar biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāju Juri Lazdiņu, lai pārrunātu uz 2022.gadu prognozētās kadastrālās vērtības un nepieciešamību reformēt nekustamā īpašuma nodokļa politiku.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamajai zemei 2022.gadā kadastrālās vērtību kopsumma Latvijā varētu palielināties par 167% jeb līdz 7,6 miljardiem eiro. Galvenais pieauguma iemesls ir tirgus cenu kāpums 2-4 reizes lauksaimniecības zemei, salīdzinot ar 2013.gadu, kad notika iepriekšējā kadastrālo vērtību pārrēķināšana. Vienlaikus jau kopš 2016.gada likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” ir spēkā nosacījums, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības zemei ar platību virs 3 ha nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam piemēro speciālo vērtību, kas nedrīkst būt lielāka par 10% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

J.Bordāns: “Pateicoties likumā noteiktajam regulējumam, lauksaimnieki ir vispasargātākie no strauja nodokļa lēciena, neskatoties uz to, ka kadastrālās vērtības lauksaimniecības zemei ievērojami pieaug. Vienlaikus šī likumā noteiktā speciālā vērtība zemniekus nepasargās no nodokļu sloga dubultošanās 7 gadu periodā. Atbalstām, ka šo speciālo vērtību nākotnē būtu nepieciešams iesaldēt, taču – vai tas notiks ir atkarīgs no Finanšu ministrijas redzējuma.”

Ministru kabinets š.g. februārī uzdeva Zemkopības ministrijai izstrādāt priekšlikumus Nekustamā īpašuma nodokļa likumā, kas paredz iesaldēt lauku zemes speciālās vērtības un līdz 2020.gada 1.septembrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

J.Bordāns: “Kopumā kadastrālo vērtību pieaugums atspoguļo pozitīvu tendenci attiecībā uz mūsu ekonomiku – mūsu īpašumu vērtība pieaug. Taču nedrīkst pieļaut to, ka kadastrālo vērtību pieaugums nozīmē arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma lēcienu tieši tādā pašā apmērā. Tāpēc mēs aicinām faktiski atcelt nekustamā īpašuma nodokli primārajiem mājokļiem un mazināt likmes komersantiem. Mūsu veiktie aprēķini liecina, ka tas ir iespējams.”

Š.g. 15.jūlijā Valsts zemes dienests sabiedriskajai apspriešanai nodeva uz 2022.gadu projektētās kadastrālās vērtības, kas saskaņā ar valdības dotu uzdevumu pārrēķinātas atbilstoši nekustamo īpašumu vērtībai tirgū. Lai šīs kadastrālās vērtības 2022.gadā stātos spēkā, tās ir jāapstiprina Ministru kabinetā. Tieslietu ministrs iepriekš paudis nostāju, ka nevirzīs šo projektu apstiprināšanai valdībā, kamēr nav garantiju, ka tiek ieviests neapliekamais minimums primārajam mājoklim un mazinātas nodokļu likmes komersantiem.

Foto: F64

Komentāri