27. jūlijā, Eiropas Savienības Padome Eiropas Prokuratūras Eiropas prokurora amatā apstiprinājusi Latvijas pārstāvi Gati Doniku. Viņa pilnvaru termiņš Eiropas prokurora amatā būs seši gadi, ko Eiropas Savienības Padome var papildus pagarināt par trīs gadiem.

G.Doniks prokurora pienākumus pašlaik veic Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļā. Viņš Latvijas Republikas Prokuratūrā strādā kopš 2001.gada. Prokurora karjeru sācis Rīgas tiesas apgabala prokuratūras Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas prokuratūrā, vēlākajos gados prokurora darbu turpinot Zemgales tiesas apgabala prokuratūras Aizkraukles rajona prokuratūrā.

Prokurora karjeras laikā G.Doniks pildījis prokurora funkcijas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamentā, attiecīgi ieņemot Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas un Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurora amatu.

Laikā no 2016. gada līdz 2019. gadam prokurors G.Doniks tika izvēlēts un apstiprināts Eiropas Ārējās darbības dienesta Eiropas Savienības Padomdevēju misijas Starptautisko prokuroru departamenta Ukrainā prokurora amatā un vēlāk kļuva par Starptautisko prokuroru struktūrvienības vadītāju Ukrainā.

Ukrainā prokurors G.Doniks vadīja un koordinēja Ukrainas Ģenerālprokuratūras un starptautisko partneru atbalstītas aktivitātes, lai veiktu strukturālās pārmaiņas un stiprināt prokuratūras stratēģisko vadību, kā arī piedāvāja un ieviesa risinājumus organizētās finanšu noziedzības apkarošanas veicināšanai.

Prokurora karjeras laikā G.Doniks arī ir pildījis īstermiņa eksperta pienākumus prokuratūras jautājumos Apvienoto Nāciju Organizācijā un eksperta pienākumus Eiropas Savienības Padomes sadarbībai krimināllietās saistītu jautājumu (COPEN) darba grupā.

Prokuroram ir ilggadēja praktiskā darba pieredze krimināltiesiskās sadarbības jomā nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Pirms darba prokuratūrā G.Doniks bija izmeklētājs toreizējā Finanšu policijā.

2010.gadā prokurors G.Doniks bija viens no Latvijas Prokuroru biedrības dibinātājiem, kā arī šobrīd ieņem minētās biedrības prezidenta amatu.

Bakalaura un maģistra grādu tiesību zinātnē G.Doniks ieguvis Latvijas Policijas akadēmijā.

Komentāri