Nākamnedēļ, no 15. līdz 19. martam, Advokatūru dienu laikā iedzīvotāji visā Latvijā varēs saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas pie vairāk nekā 100 advokātiem. Advokāti sniegs rekomendācijas dažādās tiesību nozarēs, aptverot plašu juridisko jautājumu loku. Pieteikties konsultācijai var advokatūras mājaslapā: https://ej.uz/AdvokaturasDienas2021.

Ik gadu Advokatūru dienu laikā tiek sniegtas aptuveni 1000 bezmaksas konsultācijas Latvijas iedzīvotājiem par dažādiem tiem sasāpējušiem jautājumiem, visbiežāk konsultāciju laikā tiek sniegtas rekomendācijas, kas saistītas ar ģimenes tiesībām, uzturlīdzekļiem un mantojuma tiesībām.

“Pandēmijas seku dēļ iedzīvotājiem nākas risināt dažādus juridiskus jautājumus, kas visbiežāk saistīti ar ģimenes tiesībām, aizsardzību pret vardarbību, darba tiesībām un citiem. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem tiem svarīgo jautājumu risināšanā kvalitatīvu palīdzību, par godu Latvijas advokatūras 100. gadu jubilejai, vairāk nekā 100 advokātu visā Latvijā sniegs bezmaksas konsultācijas par jebkuru tematu. Līdzšinējā pieredze liecina, ka pirmā tikšanās ar advokātu daudzus iedzīvotājus pamudinājusi sākt risināt jau sen ieilgušas personīgās problēmas, tāpēc vēlamies iedrošināt cilvēkus pieteikties konsultācijai, lai kopā ar advokātu izvērtētu radušos situāciju un iezīmētu turpmākos rīcības variantus,” stāsta Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Šogad Advokatūru dienas norisināsies jau 12. reizi, taču pirmo reizi pilnībā attālināti, advokātiem sniedzot konsultācijas tiešsaistē ar e-pasta vai video saziņas rīku starpniecību, kā arī telefoniski. Bezmaksas konsultācijas sniegs vairāk nekā 100 zvērināti advokāti un viņu palīgi no Rīgas un citām pilsētām, piemēram, Valmieras, Limbažiem, Liepājas, Kuldīgas, Tukuma, Bauskas, Daugavpils, Rēzeknes un citām. Bezmaksas konsultācijām īpaši aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kam līdz šim nav bijusi iespēja saņemt advokātu juridisko palīdzību samaksas vai citu ierobežojumu dēļ.

Konsultācijai var pieteikties mājaslapas www.advokatura.lv sadaļā “Advokatūras dienas 2021”, kur ir pieejams saraksts ar to advokātu kontaktinformāciju, pieejamiem laikiem un pārstāvēto tiesību jomu, kuri Advokatūras dienu ietvaros sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas. Ar izvēlēto advokātu ir jāsazinās individuāli, lai vienotos par konsultācijas laiku un tiesību jomu, kurā nepieciešams padoms. Konsultācijas tiks sniegtas attālināti – e-pastā, video saziņas rīkos vai telefoniski.

Advokatūras dienas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija iedibināja 2010.gadā ar mērķi popularizēt zvērināta advokāta profesijas misiju – darboties sabiedrības interesēs, sniedzot iedzīvotājiem praktisku palīdzību pēc labākās sirdsapziņas.

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. 2021. gads ir īpašs gads advokatūrai, jo šogad iezīmējas tās simtgade. 1921. gada 19. martā pirmo reizi tika sasaukta zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā ievēlēja Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un tās priekšsēdētāju Gustavu Zemgalu – vēlāko valsts prezidentu. Arī prezidenti Jānis Čakste un Alberts Kviesis ir bijuši zvērināti advokāti. Advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa.

Komentāri