Ceturtdien, 11. martā, Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols piedalījās ES tieslietu ministru neformālajā videokonferences sanāksmē, kurā ES Padome prezentēja secinājumus par nepieciešamību stiprināt tieslietu jomā strādājošo personu zināšanas.

A. Vītols norāda: “Tieslietu ministrija atzinīgi novērtē Portugāles prezidentūras iniciatīvu un ES Padomes veiktos secinājumus. Ministrijas ieplānotais rīcības plāns attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas profesionāļu zināšanu kvalitātes paaugstināšanu sasaucas ar Eiropas līmeņa dokumentos paredzēto virzību.”

Tieslietu ministrija norāda, ka tās iniciatīva veidot Tieslietu akadēmiju tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju profesionālās kvalifikācijas celšanai atbilst ES Padomes secinājumos norādītajam pamatprincipam – visu tieslietu profesionāļu iekļaujoša un vienveidīga apmācība. Atbalstu Tieslietu akadēmijas izveidei ir jau paudis arī ģenerālprokurors un Valsts prezidents, turklāt “Kantar TNS” aptaujas rezultāti norāda, ka vairāk nekā puse jeb 59 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka Latvijā būtu nepieciešama Tieslietu akadēmija.

Sanāksmē ES Padome prezentēja savus secinājumus “Tiesu sistēmas profesionāļu apmācību veikšana”, kas tika veikti, lai apzinātu situāciju ES dalībvalstīs par tieslietu sistēmā strādājošajām personām sniegto atbalstu zināšanu pilnveidē. ES Padome norādīja, ka nepieciešams pastiprināt darbu pie tā, lai apmācības tiktu nodrošinātas par ES tiesībām un tām būtu jāattiecas uz visiem profesionāļiem, kas iesaistīti tiesas spriešanā – tiesnešiem, prokuroriem, tiesu iestāžu darbiniekiem un citiem tieslietu praktiķiem. Vienlaikus ES Padome secina, ka tieslietu profesionāļu zināšanu un prasmju uzlabošana ir priekšnosacījums tam, lai paaugstinātu tiesu sistēmu kvalitāti un efektivitāti un, lai stiprinātu Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos valstu tieslietu sistēmām un savstarpēju uzticēšanos pārrobežu tiesvedībā.

Cita starpā sanāksmē tika apspriesti tādi jautājumi kā elektroniskās komunikācijas datu saglabāšana, ES Pamattiesību hartas piemērošanas veicināšana ES, kā arī Eiropas Prokuratūras izveides attīstība.

Komentāri