Šī gada 1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 notiks Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta tiešsaistes stratēģiskā diskusija “Bērni 2025”, ko organizē Tieslietu un Labklājības ministrija.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver stratēģisko diskusiju nozīmību: “Bērnu tiesību aizsardzība ir katru dienu veicams uzdevums, ne tikai 1. jūnija svētki. Tas ir mūsu pienākums nodrošināt bērnu attīstībai labvēlīgu dzīves vidi, kas izriet no Bērnu tiesību konvencijā ietvertajiem cilvēktiesību principiem. Šogad Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā norisināsies īpaši atraktīva debašu formāta diskusija par mūsu valsts nākotnes attīstības jautājumiem, kurā centrālā loma ir bērnu tiesību aizsardzības politikai. Aicinu ikvienu sekot līdzi diskusijas norisei!”

Labklājības ministre Ramona Petraviča norāda: “Bērni ir mūsu valsts stūrakmens – nacionāla ilgtermiņa vērtība. Tā ir pieaugušo kopīgā atbildība, lai ikviens bērns šajā valstī justos mīlēts, vajadzīgs un aprūpēts – un primāri tam pamatā ir stabila, sociāli un ekonomiski neatkarīga ģimene. Savukārt valsts uzdevums ir stiprināt un sniegt atbalstu gan esošajām, gan topošajām ģimenēm brīžos, kad tas ir nepieciešams. Labklājības ministrijas mērķis ir izveidot ilgtermiņa sadarbību starp nozarēm un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Sistēmisku risinājumu izveidošana un īstenošana nevar būt vienas ministrijas, iestādes vai organizācijas atbildība.”

Diskusiju atklās Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un labklājības ministre Ramona Petraviča un tajā piedalīsies Valsts kontroles, Valsts probācijas dienesta, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Pārresoru koordinācijas centra, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, nevalstisko organizāciju vadītāji un vadošie speciālisti.

Diskusijā tiks izvirzītas četras galvenās prioritātes nākamajam attīstības periodam:

1. bāriņtiesu reforma;

2. bērnu labāko interešu principa iedzīvināšana Latvijas tiesību piemērošanas praksē;

3. bērnu administratīvās atbildības koncepta maiņa;

4. Bērnu mājas projekta īstenošana.

Diskusijā plānots prezentēt arī iepriekš veikto viedokļu aptauju attiecībā uz dažādiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Diskusija tiks translēta Tieslietu ministrijas Youtube kanālāFacebook lapā, kā arī Labklājības ministrijas Facebook lapā.

Komentāri