Ceturtdien, 2. septembrī, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns rīkoja tiešsaistes konferenci ar Latvijas tiesu priekšsēdētājiem, lai apspriestu aktuālos tiesu darba jautājumus saistībā ar tiesnešu amatu kandidātu atlases kārtību un tiesu darbu Covid-19 infekcijas izplatības laikā.

Tieslietu ministrs ar rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu priekšsēdētājiem apsprieda ar tiesnešu amata kandidātu atlases procesu saistītos jautājumus. “Sarunā ar tiesu vadītājiem identificējām atsevišķas grūtības, kamēr tiesneša amata kandidātu atlasē notiek pāreja uz jauno kārtību. Pastāv risks, ka netiks izraudzīts nepieciešamais kandidātu skaits. Šo jautājumu apspriedīsim arī Tieslietu padomē, jo ir jāmeklē risinājumi, lai netiktu ietekmēta tiesu darba efektivitāte,” uzsver J.Bordāns.

Attiecībā uz tiesu darbu Covid-19 infekcijas izplatības laikā tieslietu ministrs uzsvēra, ka tiesām darbs ir jānodrošina neatkarīgi no tā, ka pieaug saslimstības rādītāji ar Covid–19 infekciju. “Uzskatu, ka tiesām jāspēj pielāgoties mainīgajai situācijai un nebūtu pieļaujami tiesu funkciju ierobežojumi. Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija ir gatavas sniegt visu nepieciešamo atbalstu. Tiesas ir aicinātas nodrošināt drošus pakalpojumus iedzīvotājiem un veids, kā tiesnešiem un darbiniekiem sevi pasargāt no Covid-19 saslimšanas, ir vakcinēšanās,” sanāksmē akcentēja tieslietu ministrs.

Tāpat tikšanās laikā J.Bordāns informēja arī par situāciju attiecībā uz tiesu budžetu 2022. gadam un pieteiktām prioritātēm papildu finansējumam, kas uzlabotu tiesu darbu gan attiecībā uz materiāltehnisko nodrošinājumu, gan tiesvedības procesa digitalizāciju. Tiesu priekšsēdētāji tika arī informēti par aktuālajām un plānotajām izmaiņām normatīvajā regulējumā.

Foto: F64

Komentāri