8. septembrī, Briselē, Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju sanāksmē par Eiropas Savienības Tiesas (EST) ģenerāladvokātu uz sešiem gadiem iecelta līdzšinējā Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina.

Tieslietu ministrija informē, ka Latvija kandidātus EST ģenerāladvokāta vakancei virzīja pirmo reizi un ir gandarījums par Latvijas amatpersonas augsto novērtējumu. Kā norāda Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs: “Tieslietu ministrijas kolektīva vārdā Lailai Medinai jaunajā amatā vēlu izturību, nezūdošu darba sparu un optimismu jebkurā situācijā! Lepojamies, ka tieslietu resorā strādājošie spēj sevi pierādīt ne tikai nacionālajā līmenī, bet arī starptautiski, un Latvijas vārdu Laila Medina ir pārstāvējusi godam, ne vienu reizi vien”.

Laila Medina ir ieguvusi Eiropas Savienības tiesību maģistra grādu Rīgas Juridiskajā augstskolā un Kopenhāgenas Biznesa skolā, savas zināšanas un prasmes ir pierādījusi, strādājot Tieslietu ministrijā, kā arī iepriekš Valsts kancelejā.

Darbu EST ģenerāladvokāta amatā L.Medina uzsāks 2021. gada 7. oktobrī.

Papildu informācija:

Ģenerāladvokātu pienākums ir sniegt Eiropas Savienības Tiesai objektīvus un neatkarīgus secinājumus par izskatāmo lietu. Lai paātrinātu atsevišķu lietu izskatīšanu, ģenerāladvokāta secinājumi tiek sniegti tikai tajās lietās, kurās tiek apspriesti jauni vai īpaši aktuāli tiesību jautājumi.

Vācijai, Francijai, Itālijai, Spānijai un Polijai ir pastāvīgi ģenerāladvokāti, bet pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm atlikušajiem sešiem ģenerāladvokāta amatiem rotācijas kārtībā jāizvirza savi kandidāti.

Komentāri