Latvijas vadībā noslēgusies Starptautiskā tieslietu nedēļa, kuras ietvaros tās centrālais notikums – Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadītā diskusija “Starptautiskais tieslietu līderu dialogs”. Diskusijas rezultātā apstiprināta “Rīgas Tieslietu darba kārtība”, aicinot pasaules valstis un valdības veikt konkrētus soļus tieslietu jomas attīstībai un demokrātisko vērtību stiprināšanai.

Tieslietu līderu dialogs norisinās jau otro reizi, 2020. gadā dialoga vadību uzņemoties Kanādas Tieslietu ministrijai. Šogad vadīt pasākumu uzticēts Latvijai, ņemot vērā ieguldīto darbu tiesiskuma stiprināšanā Latvijā, kas pamanīts arī starptautiskā mērogā.

Kā norāda J. Bordāns: “Tas, ka kopā ar partneriem esam rīkojuši šo diskusiju ne tikai sekmē Latvijas atpazīstamību un līderību starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot uzticēšanos Latvijas tieslietu sistēmai arī ārpus Latvijas robežām, bet arī paver iespēju pasaules labākās prakses apzināšanai ar mērķi to izmantot, modernizējot Latvijas tieslietu sistēmu. “Rīgas darba kārtība” ir nozīmīgs dokuments un ceru, ka nākamajos gados, aicinot valdības un tieslietu līderus uz aktīvu rīcību, tas kalpos par pamatu tam, ka tiesiskums kļūs arvien vairāk pieejamāks, definētie virzieni piepildīsies ar saturu un kalpos par pamatu pasaules demokrātiju stiprināšanai.”

Tieslietu līderu dialoga ietvaros apstiprinātā Rīgas Tieslietu darba kārtība aicina turpmāk attīstīt tieslietu jomu sabiedrības interesēm un vajadzībām, ieviešot modernās pārvaldības un lēmumu pieņemšanas metodes tieslietu sektorā, kā arī veicinot starpinstitucionālo dialogu, atvērtās pārvaldības principu ieviešanu tieslietu jomā un piekļuvi tieslietu pakalpojumiem. Rīgas Tieslietu darba kārtība pieejama: šeit.

OECD ģenerālsekretārs Matiass Kormans (Mathias Cormann) diskusijas ietvaros norādīja, ka dzīvojot ārkārtējos apstākļos, sabiedrības uzticēšanas tiesiskumam ir apdraudēta, tas nozīmē, ka, jāatgriežas pie sabiedriskā līguma idejām, valstīm nepieciešams stiprināt demokrātiju atbilstoši ANO Ilgtspējības attīstības mērķiem.

Arī Eiropas Komisijas (EK) priekšsēdētāja vietniece, komisāre, Vera Jourova (Věra Jourová) atzīmēja nepieciešamību atjaunot sabiedrības uzticēšanos valsts varai. V. Jourova savā runā atzīmēja, ka pēdējos gados ir pieejams pēc apjoma unikāls ES finansējums, lai dalībvalstis varētu pilnveidot tieslietu sistēmu, ieviešot modernus tieslietu pakalpojumus. V. Jourovas sacītais, atspoguļo arī Latvijā īstenotās iniciatīvas, izmantojot ES finansējumu, tieslietu nozares stiprināšanā – turpinās darbs pie e-lietas ieviešanas un uzsākts darbs pie tieslietu mācību centra izveides.

Diskusijā piedalījās vairāk nekā 20 tieslietu jomas līderi, kā arī dalībnieki no vairāk nekā 50 pasaules valstīm.

Foto: F64

Komentāri