Augstākās tiesas un apgabaltiesu tiesnešu biogrāfiskās vārdnīcas “Latvijas tiesneši 1990–2020” atvēršanas svētkos Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone uzsvēra, ka šī grāmata ir liels pienesums Latvijas sabiedrībai un tiesnešiem, lai varētu vienuviet uzzināt par tiesnešiem, kas strādājuši šajā laika posmā un strādā šobrīd, kā arī apzināties: “kādi mēs esam un kas mēs esam.” Svarīgi, ka šī biogrāfiskā vārdnīca iznākusi ļoti nozīmīgā laikā – Latvijas Republikas Satversmes 100.gadskārtā.

D.Vilsone, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja: “Satversme ir tā, kas nosaka mūsu valsts pastāvēšanas kārtību, un tajā nostiprināta arī tiesu varas nozīmība. Likumdevējs pieņem tiesību normas, bet tiesību normas būtu statiskas, ja mēs nezinātu, kas tās piemēro. Tā ir mūsu laikmeta iezīme – personības, kas veido tiesnešu korpusu. Tikai tā mēs varam saprast, kādā laikmetā esam dzīvojuši un turpināsim dzīvot, kādas vērtības mums ir nozīmīgas.”

Komentāri