Administratīvā rajona tiesa Liepājā ir pieņēmusi bijušā Ventspils mēra, pašreizējā Ventspils domes deputāta Aivara Lemberga iesniegumu, kurā tiek prasīta 3000 eiro kompensācija par Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) prettiesisku rīcību, liedzot Lembergam pilnveidīgu pastaigu, apstiprināja tiesā.

4. aprīlī saņemts Aivara Lemberga pieteikums, kuru pieteicēja vārdā iesniegusi zvērināta advokāte Inese Nikuļceva. Pieteikumā lūgts atzīt par prettiesisku IeVP rīcību, ar kuru Lembergam tika ļauta pastaiga vien vienu reizi dienā uz vienu stundu 12 kvadrātmetru pagalmā, un atlīdzināt nemantisko kaitējumu, izmaksājot 3000 eiro un atvainojoties.

Tiesa secināja, ka Lembergs vairākkārtīgi ir vērsi Ieslodzījuma vietu pārvaldē, gan apstrīdot attiecīgo Rīgas Centrālcietuma administrācijas rīcību, gan lūdzot atlīdzināt nemantisko kaitējumu, kas pieteicēja ieskatā viņam ar šo rīcību nodarīts. Pārvalde uzskatījusi, ka pieteicēja apstrīdētā darbība nav faktiska rīcība, kas izskatāma administratīvā procesa kārtībā, jo tā neradot pieteicēja subjektīvo tiesību aizskārumu, līdz ar to pārvalde arī atteikusi atlīdzināt pieteicējam nemantisko kaitējumu.

Tiesnese pirmšķietami pārvaldei nepiekrīt, jo tiesības uz pastaigu ir saistītas arī ar tiesībām uz veselības aizsardzību, līdz ar to bez padziļināta situācijas izvērtējuma nav iespējams secināt, ka pieteicējā tiesības nav aizskartas, sevišķi ņemot vērā, ka pieteicējam ir konstatētas vairākas saslimšanas un noteikta invaliditāte. Līdz ar to pastāv pamats pieteikumu pieņemt un iespējamo pieteicēja tiesību aizskārumu izvērtēt, skatot lietu pēc būtības.

Attiecīgi tiesa lēmusi ierosināt administratīvo lietu un uzdevusi IeVP mēneša laikā sniegt paskaidrojumus par notiekošo.

Lēmums nav pārsūdzams.

Foto: F64

Komentāri