Tieslietu ministrijai ir noteikta koordinējošā loma sankciju piemērošanā attiecībā uz valsts uzturētajiem reģistriem, tādējādi Tieslietu ministrija informē par aktualitātēm attiecībā uz piemērotajām sankcijām valsts uzturētajos reģistros 2022. gada 10. jūnijā.

Tiesu administrācija kā vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinis ir tiesām nosūtījusi informāciju par 66 nekustamo īpašumu, kas atrodas sankcionēto personu īpašumā, valdījumā vai kontrolē.

Tiesas 66 nekustamajiem īpašumiem veikušas aizlieguma atzīmi. Tiesas turpina vērtēt un lemt par aizlieguma piemērošanu.

Uzņēmuma reģistrs konstatējis četrus gadījumus, kas varētu liecināt par mēģinājumiem apiet sankciju sekas un kur pieteiktās izmaiņas skar sankcionētās personas. Informācija sniegta tiesībsargājošām iestādēm un izmaiņas reģistra datos nav veiktas. Tāpat Uzņēmumu reģistrs atteicis veikt izmaiņas patieso labuma guvēju sastāvā četros gadījumos.

Valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” 87 transportlīdzekļiem, kas pieder sankcionētām personu vai ir to turējumā, ir uzlikusi aizlieguma atzīmi reģistrēt transportlīdzekļus, ka ārī uzlikusi atsavināšanas atzīmi personas īpašumā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā vienam helikopteram veikusi atzīmi, ka tas ir saistīts ar sankcionētu personu, tādējādi ierobežojot iespēju konkrēto gaisa kuģi noņemt no gaisa kuģa reģistra
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir piemērojusi sankcijas 11 traktortehnikas un tās piekabju vienībām. Traktortehnika pieder patiesībā labuma guvējam, kura ir sankcionēta persona vai ir tās turējumā. Saskaņā ar uzlikto aizlieguma atzīmi, šobrīd traktortehniku nevar noņemt no uzskaites, veikt tehnisko apskati, reģistrēt komercķīlas atzīmi un veikt īpašnieka maiņu

Latvijas Jūras adminsitrācija kā Latvijas Kuģu reģistra datubāzes uzturētājs veikusi atzīmi vienam peldlīdzeklim, ka tas saistīts ar sankcionētu perosnu, tādejādi ierobežojot iespēju konkrēto peldlīdzekli noņemt no Latvijas kuģu reģistra.

Tieslietu ministrija uzsver, ka, reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, tiek ieviestas arvien jaunas sankcijas un iestādes turpinās aktīvi tās piemērot.

Komentāri