Piektdien, 10. jūnijā, notika Tieslietu padomes sēde, kurā Tieslietu padomes locekļi uzklausīja Saeimas deputātu virzīto Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Jautrīti Briedi. Tieslietu padome atzīst Jautrīti Briedi par piemērotu šim amatam.

J. Briede ir ieguvusi tiesību zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Šobrīd ir Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore.

J. Briede ir Satversmes un Administratīvā procesa likuma komentāru, daudzu zinātnisko publikāciju autore un līdzautore, kā arī piedalījusies kā eksperte dažādos starptautiskajos projektos. J. Briede ir arī Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības un sabiedrības par atklātību “Delna” biedre. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni un Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi.

Sēdē Tiesu administrācija arī informēja Tieslietu padomes locekļus par tās darba rezultātiem 2021. gadā. Tiesu administrācijas direktora p.i. Māris Rēķis norādīja, ka aizvadītajā gadā viens no būtiskākajiem Tiesu administrācijas darbiem bija tiesu darba nodrošināšana ārkārtējās situācijas apstākļos, kā arī tehnisko iekārtu uzstādīšana tiesu zālēs. 2021. gadā papildus tiesas zālēs uzstādīti 500 datori, 32 videokonferenču iekārtas, 48 dokumentu atrādīšanas kameras.

Tāpat tika domāts par tiesas pakalpojumu klāsta pilnveidi, īstenojot Tiesu administrācija kampaņu “Ērtība ir vērtība”. Kampaņas ietvaros skaidrots tiesu pakalpojumu pieejamība attālinātā veidā.

Ārkārtējās situācijas apstākļos Tiesu administrācija nodrošināja Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanu, tostarp atlasīti tiesu darbinieki, nodrošinātas jauno tiesnešu un darbinieku mācības, kā arī iekārtotas jaunās tiesas telpas.

Tiesu administrācija 2021. gadā Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros organizēja mācībās, pieredzes apmaiņas pasākumus un konferences, kurās kopumā piedalījušies 4528 tieslietu nozares darbinieki.

Ziņojumā M.Rēķis arī prezentēja šī gada lielākos izaicinājumus, kas saistīti ar divu Atveseļošanas fonda projektu darba uzsākšanu – Tieslietu akadēmijas izveidošanu un e-lietas ieviešanas turpinājumu, kā arī vienotās Rīgas pilsētas rajona tiesas izveidi.

Komentāri