Senāta Administratīvo lietu departaments 1.jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējas – SIA “PRODEX” – strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par ievestajām precēm – durvju sagatavēm vai koka plātnēm un līstēm – piemērojamo muitas nodokli. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā

Izskatāmajā lietā pieteicēja strīdus preces bija klasificējusi Kombinētās nomenklatūras pozīcijā 4418 „Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida koka paneļus, salikti grīdas dēļi, jumstiņi un lubas”, apakšpozīcijā 4418  20 50 00 „– durvis, to aplodas un sliekšņi –  skujkoku koksnes”, kurām piemērojama ievedmuitas nodokļa pamatlikme 0% apmērā. Pieteicēja lietas gaitā skaidrojusi, ka tās ievestajām precēm, kas iegādātas no specializētā durvju ražotāja, nav iespējama cita izmantošana, kā tikai atbilstoši to funkcijai, t.i., kā konkrēta durvju modeļa sastāvdaļām.

Izskatot lietu, Senāts bija vērsies Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem, lai noskaidrotu piemērojamo Kombinētās nomenklatūras kodu, kas noteic attiecīgi piemērojamo muitas nodokli, jo pieteicējas un Valsts ieņēmumu dienesta uzrādītās dažādās saistošās izziņas par tarifiem radīja šaubas, vai dalībvalstīs vienādi tiek klasificētas šāda veida preces ar vienādām „pabeigtības” vai „nepabeigtības” pazīmēm.

Senāts spriedumā atsaucies uz Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, kurā skaidrots, ka pieteicējas piemērotā Kombinētās nomenklatūras apakšpozīcija 4418 20 „durvis, to aplodas un sliekšņi” ir interpretējama tādējādi, ka tā ietver durvju rāmi, aplodu un slieksni kā atsevišķi aplūkojamas preces. Tātad arī atsevišķi importēti durvju rāmji, aplodas un sliekšņi neatkarīgi no to skaita un iespējas pilnībā nokomplektēt noteiktu skaitu iekšdurvju var tikt klasificēti apakšpozīcijā 4418 20. Līdz ar to apgabaltiesa nepamatoti uzskatījusi, ka pieteicējas importētajām precēm ir jāveido durvju komplekti no rāmjiem, aplodām un sliekšņiem.

Senāta lēmums. Lieta SKA-7/2022 (A420308715).

Komentāri