2. un 3. augustā Tieslietu ministrijā darba vizītē tiekas projekta “Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)” starptautiskie un vietējie eksperti.

Projektu īsteno Tieslietu ministrija un Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar Eiropas Padomes Komisiju Tiesu efektivitātei (CEPEJ).

Projekts turpina jau iepriekš īstenotā Strukturālo reformu atbalsta instrumenta projekta “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti ” aktivitātes.

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

  • Sagatavots ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības kvalitātes nodrošināšanas mehānisma izveidi, t.sk. apsverot arī pastiprinātu mediācijas izmantošanu un izstrādāt situācijai Latvijā atbilstošus kvalitātes nodrošināšanas rīkus.
  • Izveidota mācību programma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā iesaistīto profesionāļu zināšanu stiprināšanai, tai skaitā modulis speciālistiem, lai tie spētu izvērtēt mediācijas izmantošanas iespējamību.
  • Sagatavots ziņojums par pielāgotu sākotnējās (primārās) juridiskās palīdzības mehānismu, ņemot vērā iespējamo mediācijas izmantošanu, tās integrēšanai Latvijas bezmaksas juridiskās palīdzības sistēmā.
  • Izveidoti stratēģijas un rīcības plāni mediācijas veicināšanai, kas vērsta uz dažādām ieinteresētajām pusēm.

Plašāka informācija par projektu pieejama projekta sadaļā.

Komentāri