Likumus izsludina Satversmē noteiktajos termiņos, publicējot tos oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv). Cik šo tiesību aktu izsludināts pērn? Kuri ir visvairāk skatītie jaunie likumi? Kas ir visgarākais vai visīsākais? Kāds ir visgarākais likuma nosaukums? Kurš ir visvairāk grozītais likums vai bijis spēkā visīsāko laiku? Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” apkopojis desmit faktus par likumiem 2022. gadā.

Tiesību aktu skaits katru dienu mainās – kāds pieņemts no jauna, kāds stājas spēkā, kāds zaudē spēku. Kopumā (situācija 2. janvārī) Latvijā ir 8578 likumi, no tiem spēkā – 6498, no kuriem  4815 ir grozījumi. Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”, kas uztur vietnes vestnesis.lv (oficiālais izdevums) un likumi.lv (sistematizēto tiesību aktu datubāze), piedāvā ieskatu pērnā gada situācijā un faktos, kas ieskicē gan likumu dažādību, gan 2022. gada aktualitāšu ietekmi likumdošanā.

IZSLUDINĀTI 311 LIKUMI, TO SKAITĀ 53 JAUNI LIKUMI UN 258 GROZĪJUMI.

Kontekstam. Valsts prezidents izsludina Saeimā pieņemtos likumus ne agrāk kā desmitā dienā un ne vēlāk kā divdesmit pirmā dienā pēc to pieņemšanas, teikts Latvijas Republikas Satversmes 69. pantā. To, ka likumus izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv), nosaka Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 4. pants: https://likumi.lv/ta/id/249322#p4

GROZĪTĀKAIS LIKUMS  13 GROZĪJUMI.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums  (publicēts  04.03.2022.): https://likumi.lv/ta/id/330546.

ĪSĀKAIS LIKUMS – 7 VĀRDI.

Likums “Par Diānas Mejas Mathuras atzīšanu par Latvijas pilsoni” (publicēts 22.06.2022.): https://likumi.lv/ta/id/333437

GARĀKAIS LIKUMS – 125 PANTI.

Elektronisko sakaru likums (publicēts  28.07.2022.): https://likumi.lv/ta/id/334345

GARĀKAIS LIKUMA NOSAUKUMS – 157 VĀRDI.

Tik apjomīgs nosaukums ir likumam par Ungārijas Aizsardzības ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam (publicēts  20.10.2022.):  https://likumi.lv/ta/id/336536

LIKUMS, KAS BIJIS SPĒKĀ VISĪSĀKO LAIKU – 33 DIENAS.

Likums “Par Ukrainā cietušo un bojā gājušo piemiņas dienas noteikšanu” (publicēts  08.04.2022.):  https://likumi.lv/ta/id/331564

VISVAIRĀK SKATĪTIE TRĪS LIKUMI, KAS PIEŅEMTI 2022. GADĀ:

VISOPERATĪVĀK IZSLUDINĀTIE LIKUMI – IZSLUDINĀTI TO PIEŅEMŠANAS DIENĀ 12. MAIJĀ:

  • Grozījums likumā “Par 1994. gada 30. aprīlī Maskavā parakstītajiem Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumiem” (publicēts  12.05.2022.): https://likumi.lv/ta/id/332352
  • Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu” (publicēts  12.05.2022.): https://likumi.lv/ta/id/332353

NODOTI OTRREIZĒJAI CAURLŪKOŠANAI:

  • Valsts prezidenta 2022. gada 16. septembra paziņojums Nr. 29 “Par Pašvaldību likuma nodošanu otrreizējai caurlūkošanai” (publicēts  19.09.2022.): https://likumi.lv/ta/id/335653
  • Valsts prezidenta 2022. gada 9. jūnija paziņojums Nr. 19 “Par Elektronisko sakaru likuma nodošanu otrreizējai caurlūkošanai” (publicēts  10.06.2022.): https://likumi.lv/ta/id/333154

LIKUMI, KAS STĀJAS SPĒKĀ 2023. GADA 1. JANVĀRĪ:

Izmaiņas un to skaidrojumi

Visu to tiesību aktu, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī, sarakstu var atrast vietnē likumi.lv, atverot sadaļu “Jaunākie” → izvēloties datumu 01.01.2023. → Stājas spēkā: https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2023/01/01

LV portālā (lvportals.lv) pieejama tematiskā sadaļa “Spēkā no 2023. gada janvāra” ar izmaiņu skaidrojumiem: https://lvportals.lv/temats/speka-no-2023-gada-janvara

Sociālajos medijos tematiskie ieraksti par izmaiņām un to skaidrojumi atrodami, izmantojot tēmturi #spēkāno2023.

Komentāri