Ceturtdien, 23. februārī, tiešsaistē norisinājās biznesa konference “Personāla vadība 2023”, kas fokusējas uz to, kādi būs tālākie izaicinājumi saistībā ar personāla vadību un kādas tendences būs aktuālas 2023. gadā. Konferencē eksperti diskutēja gan par to, kā pasaules notikumi mainīs tendences darba tirgū Latvijā, gan to, kā motivēt darbiniekus un rūpēties par to labsajūtu, kā aplūkoja jautājumus par komerctiesiskajiem, darba tiesiskajiem un zaļajiem aspektiem uzņēmuma pārejas procesā.

Konferencē piedalījās sabiedrībā un nozarē atpazīstami, savas jomas speciālisti ar visplašāk pieejamo informāciju tieši personāla un uzņēmumu vadītājiem, tostarp arī VILGERTS partnere, zvērināta advokāte Jūlija Jerņeva, kas konferencē ieskicēja darba līgumu uzteikumus un tiesu prakses aktualitātes.

Pēc viņas teiktā, lielākoties šāda veida problēmas ir saistītas ar to, ka darba devējs nepietiekami rūpīgi pieiet tiesiska rakstura jautājumiem un paļaujas uz noteikumu acīmredzamību. Tāpat bieži vien problēmas rodas arī personīgajā līmenī, kad kolēģi savā starpā nevar sastrādāties.

Eksperte arī ieskicēja aktuālākās lietas tiesu praksē, norādot, ka plašus jautājumus, piemēram, ir raisījuši Komercnoslēpuma tiesību pārkāpumi: “Senāts ir paskaidrojis, ka, izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ darba devējs nav varējis darbiniekam norādīt, ka informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu, rakstveida fiksācijas neesība nebūtu uzskatāma par pietiekamu pamatu komercnoslēpuma aizsardzības zudumam.”

Tāpat aktuāls jautājums esot arī par darbinieka piederības arodbiedrībai un dalības ilguma noskaidrošana. Tāpat praksē nereti rodas jautājums par to, vai darba devējam ir tiesības divreiz uzteikt darba līgumu. Senāts esot noteicis, ka, ja darba devējs vēlas uzteikt darba līgumu, tad darba tiesiskās attiecības regulējošās normas neparedz darba līguma izbeigšanu ar vienu un to pašu darba ņēmēju uz atšķirīgiem pamatiem.

Tiesā nonākušas arī lietas par rājiena tiesiskajiem pamatiem un saturu. “Darbiniekam no rīkojuma par disciplinārsoda piemērošanu jābūt skaidri saprotamam, par kādu tieši pārkāpumu darba devējs viņam piemēro disciplināro atbildību. Tādā gadījumā darbiniekam ir iespēja pienācīgi aizstāvēties, ja viņš uzskata disciplinārsodu par nepamatotu,” norādīja J. Jerņeva.

“Būtu ļoti labi atcerēties, ka mēs formāli nepieejam attiecībām ar darbiniekiem – labāk ir izskaidrot visu uzreiz, nekā nonākt pie tiesvedības,” piebilda zvērināta advokāte.

Konferencē piedalījās arī Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga, DARBA GURU rekrutēšanas komandas vadītāja Lilita Alute, Printful HR direktore Eiropā Inga Geka, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO prezidente Irēna Liepiņa, sertificēta emocionālās inteliģences praktiķe, GROWING biznesa konsultante un trenere Jana Strogonova, SIA “MetaCoach” mācību centra vadītāja un trenere Laila Snidzāne, Catalyst Latvija vadītāja Dace Stīpniece, kā arī personāla vadības un atlases eksperte, biznesa trenere Elita Kazaine.

Biznesa konferences ir strauji augošs biznesu konferenču organizators, kura rīkotās konferences tiešsaistē un klātienē apmeklējuši jau simtiem dalībnieku. Kopš 2020. gada Biznesa konferences organizējušas jau vairāk nekā 20 konferences par dažādām aktuālām tēmām.

Publicitātes materiāls

Komentāri